NALJA

AcronymDefinition
NALJANorth American Limousin Junior Association (North American Limousin Foundation; Centennial, CO)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Arvandmeid ei saa esitada, aga kroonikates on nalja ja taudide kirjeldusi hulgaliselt.
aasta Euroopat tabanud Suure nalja kajastustest Euroopa selleaegsetes allikates.
Nagu selgub, ei paku eeltoodud kirjeldused meile just suuri voimalusi selleks, et saada elavamat pilti ilmastikuoludest Liivimaal Suure nalja perioodil.
Kui Suure nalja geograafia Vanas Maailmas oli lokaalne (Alpidest ja Pureneedest lounapoolsed alad jaid sellest mojutamata), siis musta surma levikuala oli Euroopat maailma keskpunktiks pidades globaalne.
Nagu eelnevast jareldada voib, ei saa kahe loodusest tingitud katastroofi--Suure nalja ega ka musta surma--moju Liivimaale mitte mingil juhul eitada.
Esimene "voitlus" peeti siinsamas Laanemere idakaldal, kus nalja ja surmava tovega seisid vastakuti toenaoliselt vordselt nii poliselanik kui sisserannanu.
Chesteri pakutud Suure nalja geograafiale, milles Skandinaavia maad olid valja jaetud.
sajandi kroonikakirjutajana on Johann Renner kasutanud Suure nalja kirjeldamisel Bartholomaus Hoeneke kaotsilainud kroonikat.
(Scriptores rerum Prussicarum, 2.) Leipzig, 1863, 58); "Aastal 1315 oli kallidus ja nalg Liivimaal, nii et inimesed tapsid nalja tottu oma lapsi ja kaevasid surnute laibad haudadest valja ja votsid maha poodud vollast, keetsid ning ogisid neid" (Bartholomaus Hoeneke Liivimaa noorem riimkroonika (1315-1348), 99).
(40) Nooremas korgmeistrite kroonikas on Suure nalja kirjelduses toetutud ilmselt nooremale riimkroonikale.
"Need lapsed, kes praegusel ajal Pohja-Amerika Uhisriikides sunnivad, saavad taiskasvanult veel neid paevi naha, kus inimesed oma nalja vaigistamiseks maapinna seest viimased juurikad valja kisuvad.