NAOL

AcronymDefinition
NAOLNetworks Are Our Lives (est. 1981; New Jersey)
NAOLNational Association of Orchestra Leaders
NAOLNorth American Online
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Different from hematite, the flotation recovery of chlorite gradually increased with the increase of pH value using NaOL or CY-23 as collector [12,13].
(116) Teoreetiliselt oleks tal kas voi Tallinna raeharrade, piiskopi voi ordumeister Plettenbergi naol olnud eneseteadlikku ja maksujoulist tellijaskonda kull.
(14) Paraku pole aga tolle Stephan Raabe alias Steppinsch Krauklise alias Ronga Tehvani naol tegemist millegi muu kui uksnes Rootsi propagandameistrite valjamoeldisega: et kull niigi mojus voit, mille nad Narva all saavutasid, peaaegu et imeteona, eelistasid nad serveerida seda maailmale veel imelisemana, tuueski selleks puhuks mangu kellegi ei tea kust parit ja seejarel ei tea kuhu haihtunud talupojaseisusest teejuhi.
aastal laekus vabrikuinspektsioonile 22 kaebust seoses tooliste palga karpimisega trahvide naol. Kontrollimisel leidsid kaebused kinnitust 4 ettevottes ja vabrikuinspektor karistas neid ettevotjaid markusega.
Mam fy nhad oedd hi, ac os oedd fy nhad yn ei wely efo pwcs o'r felan, mi EeAei hi i fynwent wrth gefn tEaA[cedilla] ni i nAOl dant-y-llew gwrywaidd, oedd Ae gwraidd fel caraints, a berwi'r gwraidd yn ara deg ar ochr y tAen.
(23) Noo vanatont sika naol kae-na, kaits 'sarve paa-n (Keem 1995 : 55).
Eesti enamlaste terroriaparaadi juhtivate isikute naol oli tegemist enamasti vabadussoja alguseks eestivastasele rindele komandeeritud eesti rahvusest tsekistidega, kes olid eelnevalt vahetult osalenud punase terrori labiviimisel Venemaal alates 1918.
Et selles vallas tehakse usna edukatki rahvusvahelist koost ood, naitab kujukalt Pohjamaade Ministrite Noukogu poolt toetatud ja seitsme pohjapoolse Euroopa riigi teadlaste osavotul toimunud rahvusvahelise uurimisprojekti "The Hansa Network 2001-2006" artiklite kogumiku naol ilmunud kokkuvote.
Byddwn yn ymweld Ae Glyn Wise i weld sut mae'n ymdopi gyda'i enwogrwydd wrth iddo ddychwelyd nAOl adref i Flaenau Ffestiniog wedi iddo adael tE[cedilla]'r Brawd Mawr.
Cielens oletas, et suurriikide kavandatud kombinatsioonile--Nelikpakti solmimisele--jargneb suurriikide nousolek loovutada Poola koridor ja Danzig Saksamaale, seejarel noustuvad suurriigid andma Poolale uue valjapaasu Laanemerele Leedu ja Klaipeda naol. Cielensi nagemuses voisid Leedu annekteerimisele jargneda Poola puuded Latile kuuluva Liepaja sadama ulevotmiseks.
Tartu plokkfloodi naol on tegemist filiharuldase leiuga, mis on seni teadaolevalt koige paremini sailinud keskaegne plokkfloot.