NAPET

AcronymDefinition
NAPETNational Association of Photo Equipment Technicians
NAPETNational Association of Photographic Equipment Technicians (Australia)
References in periodicals archive ?
In the past year, NAPET has worked in conjunction with the Society of Photo-Technologists (SPT) to determine which parts are still needed in the marketplacebut are no longer available through regular channels.
Predmetem plnen Verejn zakzky jsou dodvky elektrick energie na napetov hladine vysokho napet odpovdajc hodnote 1 a 52 kV (52 kV vcetne) do odbernch a predacch mst (dle jen OPM ) zadavatele, s prevzetm zvazku dodavatele odebrat elektrickou energii z elektrizacn soustavy, vcetne odpovednosti za odchylku ve smyslu vyhlky ER c.
Predmetem plnen verejn zakzky je dodvka automatizovanho systmu pro meren kontaktnch hlu smcen kapalin na pevnch povrch, meren povrchovho a mezifzovho napet kapalin, stanoven povrchovch energi pevnch ltek, pro potreby Fakulty technologick Univerzity Tome Bati ve Zlne, v rozsahu a v souladu se zadvacmi podmnkami.
Predmetem verejn zakzky je dodvka elektriny v rmci sdruench slueb dodvky elektriny v napetov hladine vysokho napet v predpokldanm mnostv 26 400 MWh pro obdob 20172018.