NAPOR

AcronymDefinition
NAPORNavy Position Relay
NAPORNatural and Attachment Parents of Richmond
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Uz neke manje nedostatke, poput istoznacnica koje su navedene svaka kao zasebna lema, te nesto lektorskih i redaktorskih propusta, poput onoga da prevede znacenje kratice n na romski jezik barem opisno, predstavlja znacajan napor da se pokrene pitanje romskoga jezika i njegova statusa u hrvatskome drustvu, kako akademskom tako i neakademskom.
Iako je po broju obavijesti koje je donosila ta knjizica bila izrazito zgusnuta, jasne formulacije i pomno odabrani ilustrativni primjeri omogucivali su i pocetniku da, uz odredeni intelektualni napor i koncentraciju, stekne pouzdan uvid u moderno lingvisticko pojmovlje koje ce mu otvoriti pristup metodologiji sustavne analize jezika.
Knjiga Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, Cultural Models, Social Systems nastala je kao zajednicki napor urednika i autora da na jednom mjestu pruze uvid u kognitivnu sociolingvistiku--njezine teorijske postavke, metodologiju i moguce pravce istrazivanja.
To znaci da ce knjiga biti vise nego korisna svakomu tko se zanima za mehanizme i znacenjsku pozadinu funkcioniranja present perfecta, naravno ako je spreman na odreden napor koncentrtacije.
Konvencionaliziranost stecena procesom dekontekstualizacije odrasava se u statusu simbolicke (jezicne) jedinice (Langacker 1987: 57-63), koja za govornika predstavlja gotovi konstrukt i ne zahtijeva poseban kognitivni napor, to jest primjenjuje se automatizirano.
In his new post, Sullivan will report to Napors' President Jim Denney.