NASEG

AcronymDefinition
NASEGNational Assembly Sustainable Energy Group (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ona je kci poznatog naseg knjizevnika Sinise, vojenog casnika u miru, koji zivi u Zagrebu.
Narocito nam je do toga stalo da i zenskinje ostalih narodnosti Ugarske pozdravimo kao uCesnike naseg kongresa....
Ovom se klasifikacijom, nadalje, prema nasemu misljenju, metafora jasno svrstava u kognitivne procese od velike vaznosti za ustroj naseg uma.
U uvodnim se poglavljima takoder definira pojam domene, odnosno bilo koje strukture naseg uma koja sluzi kao pozadina razumijevanju nekog koncepta.
na metafore koje su blize iskustvu ili izravno proizlaze iz naseg iskustva, pa na taj nacin mogu sluziti kao ukotvljenje slozenijih metafora.
Ipak, razjasnjenje motiviranosti pojedinih konceptualnih metafora ne bavi se pitanjem zasto se kod preslikavanja rabe upravo odredeni dijelovi izvorne domene, a drugi dijelovi naseg bogatog znanja o izvornoj domeni ostaju neiskoristeni.
Prisjetimo se da nacelo nepromjenjivosti nije moglo objasniti zasto kod konceptualne metafore THEORIES ARE BUILDINGS ne dolazi do preslikavanja naseg znanja o prozorima na ciljnu konceptualnu domenu.
Sredisnje je znanje upravo najvazniji dio naseg enciklopedijskog znanja o pojedinom konceptu (Langacker 1987, 158-161), cija se vaznost ocituje u velikoj konvencio naliziranosti, genericnosti, intrinzicnosti i karakteristicnosti za pojedinu skupinu entiteta (Langacker 1987, 159; Kovecses 2003, 82).
Konvencionaliziranost znanja o glumcima vrlo je velika u nasoj kulturi, dok je znanje o kazalisnim ukusima naseg prijatelja razmjerno malo konvencionalizirano (o konvencionaliziranosti vidi i odlomak 5).
3, ili u primjeru u torbi), a s druge >>neobjektivne<< odnose koji su rezultat naseg konstruiranja znacenja (kao u primjerima u zboru, u masti, u zurbi).
Iako autor u cjelini dijeli Jackendoffovo misljenje i o tome da su semanticka i konceptualna struktura neke recenice identicne, na kraju se ove cjeline ipak postavlja pitanje koje je potakao Bierwisch: Kako dokazati da su konceptualne strukture naseg misljenja nuzno vezane ili cak identicne strukturama prirodnog jezika?
Za naseg je citatelja zanimljivo autorovo dobro poznavanje hrvatskih istraz ivanja na ovom podrucju (ponajprije V.