NATLA

AcronymDefinition
NATLANational Academy for Teaching and Learning about Aging (University of North Texas; Denton, TX)
References in periodicals archive ?
Lo que informa sobre Kierkegaard, siendo valido para otros pensadores que natla han debido ni heredado al existencialismo, cae en lo superfluo.
O ne gape a ba gakolola gore mongwe le mongwe wa bone o na le bokgoni jwa gagwe, ka jalo a ba kgothatsa go dira ka natla le ka manontlhotlho mo tirong ya bone ya sekole, a tlhalosa fa jaanong ba ya go kopana le tiro e ntsi kwa mophatong wa ntlha.
A re lephata la gagwe le tshwere ka natla go tokakafatsa seemo.