NAWR

AcronymDefinition
NAWRNoise At Work Regulations 1989 (UK)
NAWRNorth American Welsh Room (est. 1998)
NAWRNorth Alabama Wildlife Rehabilitators (Huntsville, AL)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Darnau barn neu erthyglau wedi hanfon ato a geir ar Nation.Cymru, sydd nawr yn derbyn rhywfaint o gefnogaeth ariannol gan Cyngor Llyfrau Cymru, ac mae'r wefan yn dangos beth sydd modd ei wneud gydag ychydig iawn o nawdd.
Nawr Yr Arwr/ Now The Hero will be in Swansea from Tuesday, September 25 - Saturday, September 29.
Students can now study for longer thanks to solar lanterns Mae myfyrwyr nawr yn gallu astudio'n hirach oherwydd llusernau solar COPYRIGHT/ HAWLFRAINT: JEFF DEKOCK
Dyna wnaeth o gan dreulio amser yn Irac ac Afghanistan, ond nawr mae ganddo ei gwmni diogelwch ei hun yn gofalu am longau rhag ymosodiadau gan for ladron yn rhai o foroedd perycla'r byd oddi ar arfordir Affrica.
Fel y bu i Eic Davies orfod bathu geiriau fel mewnwr a maswr i'r byd rygbi mewn oes arall, rydyn ni nawr yn dechre ymgyfarwyddo gyda geiriau fel cyfrwy, gwibwyr, y cadfridogion a'r dosbarthiad cyffredinol gan Wyn Gruffydd.
Although, with the support of the Welsh Government, we were only formally launched last year, Byw Nawr has a growing membership and ambitious plans to make a difference by breaking the taboo about discussing dying.
Bydd raid i fi gynilo nawr i allu mynd nol i Slofacia, i yfed cwrw fesul haneri, ac i freuddwydio y gallwn ni efelychu llwyddiant ac addewid y tim pel-droed mewn bywyd go iawn.
Er, mae lot o bethau yn swnio'n debyg ble bynnag chi'n mynd yn y byd fel swn y mor, swn y gwynt yn y coed, ceir, trens, ffonau symudol hyd yn oed!" Mae Carwyn nawr wrthi'n gweithio ar yr albwm 'Joia!' a fydd yn cael ei rhyddhau ym mis Mehefin ond i'r sawl sydd methu aros, bydd can 'Duwies y Dre' o'r albwm yn cael ei rhyddhau i gyd-fynd a darllediad y rhaglen Carwyn Ellis: Ar y Cei yn Rio ar nos Wener, Mawrth 29 am 10.00.
Dr Hywel Francis, chairman of Byw Nawr, said: "Life is for living, but is also very unpredictable.
Nawr mae newid eich cyflenwr ynni yn gynt ac yn haws nag erioed o'r blaen.
Between them, the four networks - NAWR, A2:Connect, EDAU and the Arts and Education Network South East Wales - cover the whole country, each one adapting to the particular needs of schools in their area.