NDOPA

AcronymDefinition
NDOPANo Dogs Or Philosophers Allowed (est. 1987; Richmond Philosophical Institute)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Okutala nee kutya omuti gwoNevirapine omo gu li moNamibia; noha gu gandjwa ashike oshikando shimwe komusimba noshikando shimwe ashike kokahanona ngele kavalwa, noha gu kotha ashike oodola dhaNamibia omilongo hetatu N$ 80.00 kuyina nokanona ayehe kumwe, otwa ndopa okuuvak0 kutya omolwashike aasimba ayehe ye na ombuto yoHIV itaa pewa omiti ndhika moshilongo shetu.
* Ngele owa ndopa okukaleka etestamendi ndyoka wa ningi metetekelo, etestamendi ndyoka li na omasiku gongashingeyi otali ka taambwa ko ongetestamendi lyahugunina.