References in periodicals archive ?
"We wanted to give all local agents the chance to hear and discuss issues that, with better knowledge, we could avoid when using the NEFAR contract," said Sherry Davidson, President of Davidson Realty.
NEFAR stands for Northeast Florida Association of Realtors.
James Bullard and Marcus Hodges won the NEFAR Bass Tournament with a 5-fish limit that weighed 30.61 pounds.
"Nefar in Iwrop, gwboi!" ebost: lefigruffudd@yahoo.co.uk
Hoffwn allu dweud, fel Ryan slawer dydd, "Nefar in Ewrop" ond haws troi at ychydig o gerddoriaeth glasurol i ostwng fy mhwysedd gwaed.
Ymhen ychydig roedd posibilrwydd talu am lawer o bethau eraill yn yr un modd, a dyma ddechrau system y 'nefar nefar*.