NEMU

AcronymDefinition
NEMUNational Election Monitoring (Nairobi, Kenya)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
This meant that HealthStat took the data from CRS, NEMU, PMU and HIPE at face value.
In the midst of an untamed land, a half-human, half-water faery woman Nemu encounters a wounded Roman soldier named Ambiorix.
(Revet groza, cerna kak noc; Letaet celn mezdu volnami; Skvoz' penu ix on vidit doc' S prostertymi k nemu rukami.)
Ya b neskol'ko gremuchikh linii vzyal, Vse molozhavoe ego tysyachelet'e, I muzhestvo ulybkoyu svyazal I razvyazal v nenapryazhennom svete, I v druzhbe mudrykh glaz naidu dlya bliznetsa, Kakogo ne skazhu, to vyrazhen'e, blizyas' K kotoromu, k nemu,-vdrug uznayosh' ottsa I zadykhaesh'sya, pochuyav mira blizost'.
Jeji predchudkyne vznikla jiz roku 1918 za ucelem uzemni obrany Estonska behem obcanske valky na uzemi Ruska a k nemu pripojenych zemi.
Fedotova ipis ma raznykh lits k nemu (Moscow: Martis, 2008), 119.
Rovnovazny model rizika, odpovidajici modelu ocenovani kapitalovych aktiv, publikoval drive nez Sharpe [88] pojistny matematik Borch [16], ktery k nemu ovsem pripojil dukladnou kritiku portfoliove teorie, zalozene na pouhych dvou momentech statistickeho rozdeleni, shrnutou slovy: "Nadale budu pouzivat analyzu ocekavana hodnota-rozptyl pri vyuce, ale budu studenty varovat, ze takovou analyzu nesmeji brat vazne a pouzivat v praxi."
Bisi' nuan deh nemu Gemitan, Do you know anything of the Lost One, Kaban kami Menani, adi' Linsing?" Kin to us Menani, younger brothers of Linsing?" "Au'" ku' jaku' burung "Truly," says the red-brown sebalangking biting, sebalangking bird, "Kami tu' nadai nemu utai "We know nothing of this [matter], Laban kami rindang nyerumba' linda', For we pass our time in the dim twilight, Nyang kuning benyawa beketaing Calling to the yellow-crimson sunset, Ngemata kaputing jamban Titi Like a ringing [bell], we guard Rawan" the end of the Bridge of Fear." Awa....
Na to by se dalo usuzovat predevsim z obdobi klidu, ktery vladl na Golanskych vysinach pri realne vojenske slabosti syrskych ozbrojenych sil oproti izraelskym, a z tohoto pramenici neochoty syrskeho rezimu reagovat na izraelske vojenske operace podniknute proti nemu v minulosti.
(91) Ugolovnoe ulozhenie: Proekt redaktsionnoi Kommissii i ob 'iasneniia k nemu (St.
Liubliu ia Serzhio za to, chto v den' voskresnyi Mogu podkinut'sia k nemu v sedan trekhmestnyi, Liubliu Antonio--kak chudo-maliara.