NESMI

AcronymDefinition
NESMINetwork on European Sustainable Minerals Industries (est. 2002)
NESMINanoscale Exploration and Single-Molecule Imaging
References in periodicals archive ?
Hlavni duvod, proc byl dopad krize v teto zemi tak mirny, je shledavan ve velmi konzervativni uverove politice slovinskych bank v predkrizovem obdobi--doba splatnosti uveru neprekracuje 20 let (pricemz nejcasteji cini 10 let), maximalni LTV zridka prekracuje 30 %, bankovni regulace navic prika-zuje poskytovat uvery jen lidem v dlouhodobem zamestnani (tedy se stabilnim prijmem) a mesicni splatky uveru nesmi prekrocit jednu tretinu ciste mesicni mzdy zadatele.
Nesmi vsak dochazet k tomu, te se projekt po nekolikaletych investicich opusti, jako se to stavalo v minulosti.
Pfes nutnou pozornost venovanou specializaci a zahraniCnim misim se nesmi zapominat na ukoly spojene se zapojenim do Integrovaneho zachranneho systemu.