NEUD

AcronymDefinition
NEUDNational Energy Use Database (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fi ddim yn rhan o'r tim cynhyrchu felly mae pob syniad yn cael eu trefnu hebdda i, ond ma nhw wastod yn gwirio da fi bo fi'n hapus i neud e!
Sgynnyn nhw'm byd gwell i'w neud? A pham nad ydw i'n cael atebion gan y bobl dwi wirioneddol angen clywed ganddyn nhw?
Dyna ni felly ferched - gadewch i'r dynion neud y golchi llestri a phiciwch i St.
"Fi'n teimlo mor lwcus i gael 'neud be fi'n neud, yn siarad a chyfarfod gwahanol bobl.
Doedd o ddim yn hawdd, a'r unig ffordd i'w neud o oedd stwffio'ch pen l yn yr awyr a'ch pen dros yr ochr arall.
DW i 'di neud ambell i rali eleni mewn Escort MKII, just am sbort.
Mae gynno ni Nia Roberts, Rhys Meirion, Lowri Morgan, Yws Gwynedd, ond ma siwr ma'r ffefryt oedd Huw Stephens, achos bod o'n g'neud magic!
Ond dwi'm yn cega, gas gen i neud ffys, dwi jest yn deud 'Diolch' a mynd.
MAE pobl yn gweld be dw i'n neud ac yn meddwl, 'mae ganddi hi fywyd braf, mae ganddi swydd braf', ac mae hynny'n wir achos mae 'na bobl yn gwneud swyddi llawer iawn gwell a phwysicach na fi.
AOdd mam yn neud lot efo''r ardd ac o''n i''n helpu 'chydig arni hi.
Dw i ddim yn meddwl bod o wedi 'neud lot o goginio ond fuodd y ddau ohonon ni'n dawnsio a mwydro.
Roedd y ffermwyr yn gwybod beth roedden nhw'n 'neud ac yn rhuthro i mewn i wneud y dasg.