NGALE

AcronymDefinition
NGALENewfoundland Gays and Lesbians for Equality (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Sonke siyalingana phambi komthetho futhi kufanele umthetho usivikele ngokulinganayo ngale kokubandlulula.
Abesilisa nabesifazane asebeneminyaka efanele yobudala banelungelo lokuganana bakhe unmdeni, ngale kwezihibe zobuhlanga, ubuzwe noma inkolo.
Marilyn Ngales is a proud Igorota from the Mountain Province.
Ngales, Cosel director, said it was really the IP community that pushed for the opening of the school.
Ngales said no other university within the National Capital Region had a comprehensive program for IP education.