NHW

AcronymDefinition
NHWNatural Health Worldwide (portal)
NHWNutrition, Health & Wellness (various organizations)
NHWNew Home Warranty
NHWNon-Hazardous Waste
NHWNortheast Health Wangaratta (est. 1872; Wangaratta, Victoria, Australia)
NHWNational Health and Welfare (Canada)
NHWNational Hospital Week
NHWNew Hardware Wizard (Microsoft Windows)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wel, mae gan eich milfeddyg lleol declyn i bwyso anifeiliaid, ac mi fedran nhw ddeud wrthach chi os ydyn nhw'n beryglus o dew neu beidio.
Aimed at bringing like-minded community volunteers together with police and partners to keep communities safe and reassured, NHW is a much-valued support network.
As a NHW coordinator in Northumberland, I would like to set the record straight.
Details of local Neighbourhood Watch (NHW) schemes can be obtained from the following:
For information about NHW, visit www.neighborhood-heart-watch.
PC Johnson said: "Being a NHW volunteer is not time consuming.
Dwi di arfer gweld dail y gorthyfail yn gynnar ar y flwyddyn - dail caraint oeddan ni'n arfer eu galw nhw pan oeddan ni'n blant ag mi fyddan ni'n arfer eu hel nhw ar gyfer cwningod dof.
Fe enillodd y Scarlets yn erbyn nhw gartref yn gynharach y tymor hwn, ond wrth siarad efo'r chwaraewyr ar ol y gem, roedden nhw'n gwneud sylw o'r ffaith fod nhw'n anferthol eu maint.
Roedd yna adroddiad wedi dod o Dde Uist yn Ynysoedd Heledd tua pythefnos ynghynt fod yna haid wedi cael eu gweld mewn cyflwr gwael, ac roedd pryder yr adeg honno y gallen nhw ddod i'r lan, ond nofio i ffwrdd wnaethon nhw.
Y bws yn llawn plant yn mynd i Drefriw i gyd yn Siarad Saesneg, a mor Gymraeg oedd Llanrwst a Threfriw ar un adeg.Neis i ddweud hyn wrth rhyw ddyn oeddwn yn eistedd ar y bws hefo fo, a dyna fo yn dweud wrthyf fi mai'r Saesneg oeddan nhw yn dysgu i'r plant yn ysgolion Llanrwst rwan.
"Ym mhob rhaglen rydan ni'n ymweld a pherson adnabyddus ac yn treulio dau ddiwrnod cyfan yn eu cartref nhw."
Maen nhw'n blanhigion hardd i edrych arnyn nhw ac fel arfer mi fyddwch yn eu gweld yn tyfu mewn mannau gwlyb a thamp; dan goedydd, ar ochrau corsydd ar dir anial, hen rwbel sydd wedi ei adael, yn tyfu drwy'r tarmac - ia wir, maen nhw yn gwneud hynny hyd yn oed!