NHY

AcronymDefinition
NHYNorsk Hydro
NHYNehmé Hassan Younes
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cefias gyfle i berfformio rol Uccelina in Paris ar daith gyda Theatre du Chatelet, ac mi wnes i ymddangos yn Nhy Opera'r Metropolitan yn yr un rol, ac yna teithio Ucheldiroedd Yr Alban yn perfformio rhan Bambino i Opera'r Alban.
Mi lwyddais i weld sawl band, a chlywed canmoliaeth i nifer o rai eraill - fel Tant, grwp o ferched ifanc o'r gogledd fydd hefyd yn perfformio yn Nhy Gwerin y Steddfod ar Awst y 5ed.
Symudodd Neil Baker yno o Lannon gyda'i wraig Debs a'u merched Elinor ac Anwen ym mis Chwefror y llynedd pan gafodd swydd fel garddwr yn Nhy e Canna.
Tickers featured: AOG, APA, APC, BP, BR, COC, CPN, CVX, DVN, ENE, EOG, EPG, HTR:TSE, MND, MRO, MUR, NHY, OXY, P, PCX, PVA, PWT:TSE, RAX:TSE, REP, SFY, SUN, TLM, TOT, TSO, UDS, VLO, VPI, WMB, XOM.
Yn nhy Dani mae pethau i''w gweld yn well rhyngddi hi a''i mam nes bod Britney yn tynnu ei sylw at rywbeth ffeindiodd hi ar ben y wardrob.
Ar y llaw arall, yn nhy Dyfan mae pethau''n gwella rhwng Arwel a Dyfan wrth i'r ddau lwyddo i gymodi er gwaethaf eu holl broblemau.
Norway-based Norsk Hydro ASA (NHY.OS) has announced that the production ramp-up of its Qatalum plant in Qatar is 50 percent complete.
Mae pethau'n poethi yn nhy Brian wrth iddo fe a'i frawd Roger ddadlau yn gyson am arian.
Companies mentioned include XON, MOB, AN, RD, CHV, TX, BPA, COG, OEI, TSO, TOS, OXY, TOT, NHY, CNP, KMG, ORX, HHLAF, OIL, UCL, GOU, EEX, SGO, EOG, ARC.
Alys (S4C, 9pm) Yn y bennod olaf ond un o'r gyfres Alys mae pethau yn dechrau hedfan yn nhy Dylan a Llio, tra bod bricsen yn hedfan at dy Alys!
Bydd cyflwynydd Y Clwb Rygbi, Gareth Roberts yn cael lifft yn nhacsi Michael; cawn gwrdd ag un o ffans mwyaf y gyfres gomedi C'mon Midffild ac fe fydd y gantores o Sir Benfro, Lowri Evans yn gwneud perfformiad arbennig yn nhy ei ffan fwyaf.
Mae perthynas Pete a Helen yn datblygu'n ara' deg ac mae swper diddorol yn nhy Davina yng nghwmni Irfon ac Ellen...