NIFER

AcronymDefinition
NIFERNottingham Institute for English Research (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Rhennir y gyfrol yn nifer o adrannau a cheir ynddi amrywiaeth o ran themau, testunau, mesurau a chyweiriau.
Mae nifer yn cofio 1969 fel blwyddyn o brotest, paranoia a chasineb yng Nghymru gyda Phlaid prysur fagu stem.
Fodd bynnag, mae gan y tueddiad hwn oblygiadau enfawr i nifer o fusnesau bach sy'n codi'r cwestiwn pwysig hwn - ydy eich gwefan yn ymaddasol?
Fe ddwedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts: 'Rydym ni yn bles iawn 'r nifer yma.
Er yr elyniaeth bersonol chwyrn a fu rhyngddynt dros nifer o flynyddoedd, mae'r awdur yn barod i gydnabod mai lles Cymru oedd yn sbarduno'r ddau ohonynt, a honnir yma'n hollol deg fod y ddau yn "crisialu pegynu tanllyd y cyfnod" mewn dull personol a thrawiadol.
PARTI CERDD DANT AGORED .HYD AT 20 MEWN NIFER.: 1af Chwiban, Chwilog; 2il Lodesi Dyfi, Aberhosan; 3ydd Parti Trillyn, Llansannan, Dinbych.
Yn y gyfrol Y Plismon yn y Castell, mae Elfyn yn codi nifer o gwestiynau dadlennol hefyd, megis: ble mae ffeil yr heddlu ar achos llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth?
Ac nid ydym ami ddarparwyr gwasanaethau aros tan y funud olaf cyn gwneud yr addasiadau yma - 2004 yw'r dedlein, ac mae nifer o wasanaethau eisoes wedi gweld buddion yn sgil gwella mynediad.
Bu rhaid lladd nifer o wartheg heb angen gan nad oeddent, yn y pen draw, yn dioddef o'r TB.
Oherwydd y cysylltiadau gyda nifer o gantorion enwog ar y pryd mae enwau fel Ceinwen Rowlands, Bruce Dargavel, Constance Shacklock, Sylvia Fisher, Marjorie Thomas, Jennifer Vyvyan wedi llofnodi eu henwau yn llyfr.
Mae nifer o newidiadau yn y Theatr eleni hefyd., gyda'r Eisteddfod yn cydweithio'n agos gyda Theatr Genedlaethol Cymru, gydag adeilad pwrpasol ar gyfer y Theatr a chaffi dros ffordd i'r adeilad erbyn hyn.
Heb amheuaeth bu'r costau ychwanegol yn ergyd drom i nifer o ffermwyr.