NISU

AcronymDefinition
NISUNational Injury Surveillance Unit
References in classic literature ?
I may add that they say the author left it on record that he likened their friendship to that of Nisus and Euryalus, and Pylades and Orestes; and if that be so, it may be perceived, to the admiration of mankind, how firm the friendship must have been between these two peaceful animals, shaming men, who preserve friendships with one another so badly.
He was the son of Nisus, who was son to king Aretias, and he was foremost among all the suitors from the wheat-growing and well grassed island of Dulichium; his conversation, moreover, was more agreeable to Penelope than that of any of the other suitors, for he was a man of good natural disposition.
Eurynome the daughter of Nisus, Pandion's son, to whom Pallas Athene taught all her art, both wit and wisdom too; for she was as wise as the gods.
Uputa za ispitanike glasila je: Na ekranu ce se pojavljivati nizovi slova koji jesu rijeci i nizovi slova koji nisu rijeci.
Visok procenat od 11,6% pacijenata obuhvacenih istrazivanjem dijagnostikovanih u stadijumu D, govori i o visokoj stopi obolelih od HCV infekcije koji nisu u sistemu aktivnog nadzora tj.
The operation of NISU would also have to be premised on full cooperation from betting companies, in terms of supplying information on irregular betting patterns, and it would also have to have certain accountability mechanisms imposed on sports bodies to ensure that the information supplied to them by NISU would always be properly and pursued, irrespective of the consequences that might have for the sport in question.
Injury among 15-29 year old males, NISU, Australian Injury Prevention Bulletin, 10, Adelaide: AIHW.
Preskriptivizam je pak >>mistificiranje arbitrarnoga procesa preskripcije u kojem se propisane oblike fetisizira, smatra jedinim ispravnima, inherentno boljima od onih kojih nisu propisani itd.
Nazivi arhiepiskop i nadbiskup (a napose arhiprezviter i prvosvecenik) jednostavno nisu semanticki ekvivalenti jer pripadaju razlicitim nomenklaturama, slicno kao sto ne postoje jednakovrijednice kad je rijec o nazivima vojnih cinova ili sveucilisnih zvanja u engleskome i hrvatskome, pa je uopce nepotrebno prizivati druge kriterije - primjerice, jezicnu sinkroniju, istu tvorbenu porodicu te djelomicno podudarnu fonolosku strukturu.
Analiza diskursa koju nam nude autori razotkriva izmedu ostaloga autora od 37 godina, dakle na pocetku svojega istrazivackoga puta, ali i autora cija upucenost i radoznalost nisu ogranicene sluzbenom, ili barem srednjostrujaskom, filologijom.
U ranijim istrazivanjima govora u shizofreniji te su poteskoce bile primijecene, no mislilo se da je poremecen diskurs koji ne dostize cilj posljedica gramatickih pogresaka koje ukljucuju neologizme, upotrebu neprikladnih rijeci za izrazavanje namje ravanog znacenja, glosomaniju (rijeci koje nisu u skladu s temom diskursa), perseveracije, pogreske intruzije (engl.