NJBL

AcronymDefinition
NJBLNational Junior Basketball League (California)
NJBLNew Jersey Bridge League
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Amac: Notrofil jelatinaz-birlesik lipokalin (NJBL) renotubuler kotuye gidisatin erken tespitinde kullanilan yeni bir belirtectir Kalp yetersizliginde (KY) NJBL'ye dair sinirli veri bulunmasina ragmen sag KY'deki onemi bilinmemektedir.
Bulgular: Cockroft-Gault formulu ile hesaplanan tGFH, NIKMP ve PAH air gruplannda kontrol grubuna kiyasla daha dusuk olmasina ragmen (102[+ or -]27 ve 99.4[+ or -]29.4'e karsi 122.4[+ or -]25.9 mL/dak, p<0.05 ve p<0.005 sirasi ile), serum NJBL [141 (113-151), 174 (130- 192) ve 132 (95-181) ng/mL] ve idrar NBJL [15 (12-18), 15 (12-22) ve 13 (8-18) ng/mL] seviyeleri NIKMP, PAH ve kontrol grubu arasinda fark gostermedi (p=0.15, p=0.35 sirasi ile).
Sonuc: NIKMP nedeniyle sol kalp yetersizligi ve PAH nedeniyle sag kalp yetersizligi olan hastalarda; hafifce azalmis tGFH'ye ragmen, ne serum ne de idrar NJBL seviyeleri artmistir.