NNAF

AcronymDefinition
NNAFNational Network of Abortion Funds
NNAFNo Nukes Asia Forum
NNAFNational Newspaper Association Foundation
NNAFNational Name Authority File (UK)
NNAFNaples National Art Festival (Naples, FL)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In 2017, abortion funds within NNAF received calls from approximately 150,000 pregnant women seeking help with paying for their abortions, Hernandez says.
Angladd breifat yn Eglwys Llangynllo ddydd Gwener Gorffef nnaf 24 am 2 o'r gloch.
JONES Iris Yn sydyn ond yn dawel yn Ysbyty Glangwili ar Gorffef nnaf 19, 2015 bu farw Iris, Heol Cadifor, Caerfyrddin yn 95 mlwydd oed; priod ffyddlon y diweddar Idris, mam gariadus Elisabeth, David a Neville, Nana hoffus ei hwyrion a hen-famgu dyner.
* For more information, visit NNAF's website at http://www.nnaf.org
By singling out abortion for exclusion, says Marlene Gerber Fried of NNAF, government creates a two-tiered system of health care in which poor and low-income women do not have the same freedom to make their own decisions as those who can afford abortion or who are covered by private insurance.
Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Ystrad Fflur, ddydd Llun Gorffef nnaf 13 am 1 o'r gloch ac i ddilyn yn breifat yn Amlosgfa Aberystwyth.
Tel 01974 298500 DAVIES A Margaret Elizabeth (Mag) Yng Nghartref Blaendyffryn, Llandysul ar ddydd Mercher Gorffef nnaf 8 2015 yn dilyn cyfnod hir o waeledd, hunodd Margaret (Mag), yr Hendrefwyn (Glaspant), Beulah; priod annwyl y diweddar Joe, mam Geraint, mam-yngnghyfraith Ennis a mamgu Llion a'i briod Annwen.
The National Network of Abortion Funds (NNAF) is currently collecting information from its member funds to begin compiling this resource.
Help from the NNAF can mean the difference between sickness and health, unemployment and college, staying in an abusive relationship or starting a new life--or even life and death.
Why not sit down today and send President Bush a note saying that in honor of the women in his family you are making a donation to the National Network of Abortion Funds to pay for a poor woman's abortion (NNAF: Hampshire College, Amherst MA 01002-5001)?
Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Y Crwys, Caerdydd, Gorffef nnaf 16 2015 am 2 o'r gloch.