NOAG

AcronymDefinition
NOAGNational Oceans Advisory Group (Australia)
NOAGNutrients in Organic Agriculture Group (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
ReJana se waarnemings van die gebeure voor, tydens en na afloop van die sondvloed verleen aan die tradisionele Bybelverhaal 'n meer menslike element deurdat ReJana fokus op die ervarings en gevoelens van die nieuitverkorenes wat onder die valse indruk verkeer dat hulle ook deur Noag gered sou word indien hulle hom met die bou van die ark help.
Die roman word selfs vanuit sommige oorde as godlasterlik beskryf aangesien Noag deur sowel die Christen--as die Islamgeloof as 'n heilige figuur beskou word.
Read se beinvloeding blyk ook uit sy intense sintuiglike belewing van Kupido se reis met broer Campbell (172), sy onthou van Kupido se stories tot animistiese droom-beeld opgetower (173) en 'n aardse siening van die Bybelse gebeure soos Noag wat hom dronk drink na 'n "doellose, onvoorspelbare tog"(175).
Die Nederlandse woord sintvloed is byvoorbeeld vroeer gebruik om na die groot vloed in Noag se tyd te verwys (Genesis 7) (Smith, 1962:162).
Ander manlike figure wat ook rassisties en ongenaakbaar is, is Gertie se oupa wat Bybelverhale soos Noag se nageslag gebruik om Apartheid te regverdig en oom Koos wat geen simpatie met kleurlingkinders wat bedel vir kos het nie.
Die kraai word simbool van die verkenner van die skepping, 'n buitestaander: hy "[...] takseer, waardeer, beoog [...]", afsydig van "hoogheiliges, // twee-twee saamgesnoer" ("Kraai, Noag en die walvis", 65).