NODI


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
AcronymDefinition
NODINo Discharge (Discharge Monitoring Report)
NODINotice of Declared Infringement (eBay)
NODINotice of Delayed Items
References in periodicals archive ?
Yr unig ffurflen ddwyieithog dderbyniodd Jamie oedd y ffurflen gweyn gyffredinol i nodi'r diffyg gwasanaeth Cymraeg.
A dyna fi nol i 2003 pan oedd fy nhad yn ei wythdegau yn poeni nad oedd digon o duniau gennym yn y ty, wrth gefn, gan fod Tony Blair wedi nodi y gallai Saddam Husein anfon taflegryn o fewn tri chwarter awr draw atom a siglo'n byd go iawn.
Yn siwr mae'n rhaid i'r ffermwyr sy'n godro sicrhau bod y gwartheg hynny yn cael digon o fwyd maethlon a dwr neu fe fydd y cyflenwad llaeth yn dioddef ac mae'n werth nodi nad yw'r gwartheg yn godro cystal pan mae'r tywydd yn eithriadol o boeth.
Mae o wedi fy nghorddi erioed fod yn rhaid nodi os ydi merch yn briod neu beidio, a bod dyn jest ...
Mae'n cyfeirio at gryfhau symbolau'r Deyrnas Unedig yng Nghymru trwy, er enghraifft, ail-frandio pencadlys newydd yr adran drethi yng Nghaerdydd fel pencadlys Llywodraeth Prydain yng Nghymru, ac mae hefyd yn nodi ei bod yn ymddangos bod Llywodraeth Cymru yn ddigon cysurus ynghylch yr ymdrech hwnnw: "Beth arall ond ymdrech i wella economi Cymru trwy ei chlymu'n agosach i Loegr yw pethau fel Metro'r gogledd ddwyrain a'r M4 newydd i'r de o Gasnewydd."
Mae'r cerddi hefyd yn nodi penblwyddi Dafydd Iwan yn 70; y Prifardd Twm Morys yn 50; yn ogystal a charreg filltir sylweddol y flaenores a'r heddychwraig o Ben-y-groes, Dilys O'Brien Owen, yn cyrraedd ei 100 oed y llynedd.
Rhyfel y Falklands: Nfl i Faes y Frwydr (S4C, 9pm) Fe fydd S4C yn nodi 30 mlwyddiant dechrau Rhyfel y Falklands gydag amrywiaeth o raglenni dadlennol am y rhyfel sy'n dal i daflu cysgod tywyll dros fywydau teuluoedd yng Nghymru.
Mae'n un o'r bobl brin hynny sy'n gallu ysbrydoli Cymru gyfan, a'i eiriau yn ei golofn gyntaf yn profi hynny, wrth iddo nodi fod balchder o'i Gymreictod a'r Gymraeg yn sylfaenol i'w hunaniaeth, a dim byd yn bwysicach iddo na'r iaith.
Owen yn yr Herald Cymraeg, Hydref 11, 1948: 'Daeth y tenant oedd yn byw yn Nhomen y Mur ar draws cleddyf wrth agor ffos, a bu'r cleddyf hwnnw yn cael ei ddal uwchben y bardd buddugol a gadeirid mewn Eisteddfod Llun gwyn yn Nhrawsfynydd' Diddorol iawn yw nodi fod cleddyf o Domen y Mur wedi ei ddefnyddio wrth gadeirio'r bardd buddugol yn Eisteddfod Llungwyn Traws.
I nodi hyn, byddwn yn dewis Seren Wib o'u plith - sef aelod o'r gynulleidfa sy'n dod i ymuno mi ar y llwyfan, fel trydydd gwestai mewn ffordd.