NUKS

AcronymDefinition
NUKSNational Union of Kuwait Students
References in periodicals archive ?
HBV DNA: KHB'de HBV DNA'nin surekli dusuk titrelerde seyretmesi nuks olasiliginin dusuk oldugunu gosteren bir belirtectir.
Nuks olan ve olmayan hastalarda yas dagilimi, cinsiyet orani, ilk semptom suresi, reflu orani, sigara kullanim orani, lokalizasyonu istatistiksel olarak anlamli (p>0,05) farklilik gostermedi.
Konvansiyonel cerrahi ile yapilan primer tamirlerde veya Mayo teknigi kullanilarak yapilan umblikal herni tamirlerinde nuks orani %10-30 arasi degismektedir, ancak yama kullanilarak yapilan tamirlerde bu oranin %1-2'ye kadar dustugu gorulmektedir (5).
Bu olgu sunumu ile nadir bir durum olan Amyand hernisini literatur esliginde gozden gecirmeyi ve daha nadir bir durum olan nuks kasik fitiginda Amyand herni olgusunu sunmayi amacladik.
Biyokimyasal nuks nadir Prostat Spesifik Antijen (PSA) degerinden sonra ardisik iki PSA degerinin 0,2 ng/mL uzerinde tespit edilmesi olarak kabul edildi.
Gastrointestinal sistem tutulumu ile nuks orani karsilastirildiginda gastrointestinal tutulum olan 84 (%84,8) hastanin 151nde (%15,2) nuks gorulurken, gastrointestinal tutulum olmayan 37 (%97,4) hastanin Tinde (%2,6) nuks goruldu, p degeri 0,042 saptanarak anlamli bulundu.
Verruka tipi ile nuks arasindaki iliski Fasiyal Periungual plana Palmar Nuks %6,3 %6,3 %21,9 orani (n:2) (n:2) (n:7) -- -- -- -- Plantar Genital Toplam Nuks %28,1 %37,5 %100 orani (n:9) (n:12) (n:32) Total nuks -- -- -- orani %16,2 Tablo 3.
Hospitalize edilerek medikal tedavi uygulanan hastada sag spontan pnomotoraks gelisti ve nuks oldugu icin torakotomi karari alindi.
Ortalama hastalik sureleri 4.8 ay olan olgularin, onunda nuks oykusu ve besinde aile oykusu saptandi.
Ilk olarak, kucuk (n=30) randomize calismada (30), elektriksel KV oncesi 6 haftalik lisinopril tedavisi, plaseboya gore, kalp yetersizligi olan AF hastalarinda, AF nuks oranini azaltmistir (%29'a %64).
The data indicate that NUKs microcredit program has empowered its microcredit participants by increasing family income, land ownership, political participation, freedom of movement, and primary and joint roles in decision making.