NWY

AcronymDefinition
NWYNever Without You
NWYNew Work Yorkshire (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
where NAW is the number at work in an average week; AWH is average weekly hours at work; and NWY is the number at work during the year.
(14.)Leung NWY, Gaer J, Beggs D, Kark AE, Holloway B, Peters TJ.
Roedd pwll Universal yn cynhyrchu glo ar gyfer peiriannau stem neu ager, yn bennaf, ac roedd ynddo lawer o losgnwy (methan ac ocsigen gan fwyaf), nwy frwydrol iawn.
Mae gorsaf bwer nwy sy'n cael ei chodi ym Mhenfro gan Gwmni RWEnpower gyda phump twrbein 500MW.
To name just one song, Dewi Pwys - Nwy yn y Nen would definitely have been a contender for Song for Europe back in the seventies and we are seeing a more professional approach by singers and composers inWales today.
The ancient Africans of the Nwy (Nile) River valley used the term Maat, personified as a goddess wearing an ostrich feather in her hair, to signify not only Ra's (God's) boundless creative energy, but also the act of tapping into this energy and using it to empower one's life.
Oce, dw i'n ei gofio fel aelod (achlysurol) o'r Tebot Piws, ac ar y record Nwy yn y Nen (Cwmni Sain) mae ei lun yn ymddangos ar y clawr cefn yn fach, bron fel cartwn, o dan gesail Sbardun.
Er fod y Nasiaid wedi dinistrio'r ffatrioedd llofruddio yn Birkenau wrth tuag at ddiwedd y rhyfel mae un siamb nwy yn parhau i fodoli yn Auschwitz I.
Dros y canrifoedd mae codwarth wedi'i ddefnyddio'n feddyginiaethol gan gynnwys i atal poen wrth i wraig esgor, ar gyfer Clefyd Parkinsons ac i ddadwneud effeithiau nwy nerfau.
Our local utilities like Swalec, Dwr Cymru, Nwy Prydain continue to address their bills to the extinct county of Gwent.
The album also includes Nwy yn y Nen, another song made famous by Eleri.