NYMFF

AcronymDefinition
NYMFFNew York Minute Film Festival (New York, New York)
References in periodicals archive ?
Mae tagellau ar nymff y fursen yn fawr ac y tu allan i'r corff, ac mi wnaiff y nymff bach fwrw ei got sawl gwaith cyn troi i fod yn oedolyn hefo adenydd.
Maen rhaid i'r nymff gael dw r croyw er mwyn datblygu a dyna pam rydan ni'n aml yn gweld yr oedolion yn hofran uwchben pyllau o ddw r.
Mae'r rhan fwyaf o'r gwesynnod - y benywod felly - yn dodwy eu hwyau'n uniongyrchol yn y dwr neu ar blanhigion sydd yn y dw r, ac mae'r nymff bach pan fydd o'n cael ei eni yn bwyta fel dwn i ddim be.