NYOR

AcronymDefinition
NYORNational Year of Reading (UK)
References in periodicals archive ?
//Mase vaan mliam mer i bugh // Mo nyor o, / Kpa mba bughun ze / Ucoho Agba wasem nen M nyor.
(9.) Mtee: Gba van ve oo!/ WanMbaior gba van ve oo!/Mrumun: Keekee oo!/Mtee: A nyor ve oo.
Unya ang theme kuno kay "What is the meaning of religion to a photographer?" Maayo kahang mo-intra ta ani Nyor?
NG: Sa akong nabasahan Nyor, pwede ang karaan nimong photo basta wa lang ni makadaug og major prize sa ubang contest.
NG: Dili Nyor. Bisag asang dapit sa kalibutan mahimo mong kuhaon ang maong hulagway.
The Narathiwat Islamic religious Council president, Safei Cheklah, said the couple were married by an imam in Kampung Padang Nyor, Mukim Munok, Sungai Golok, in Narathiwat.