NYRS

AcronymDefinition
NYRSNew York Restaurant School
NYRSNew York Roentgen Society
NYRSNew York Relay Service
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ydy prif nyrs Nerys yn llwyddo i achub bywyd yr oen bach?
Qualified students who complete all the sessions are awarded the NYRS designation and may use the logo on business cards and marketing materials.
But one of my New Year's resolutions (NYR) was to start giving them more attention.
The NYRS are floated on the New York Stock Exchange (NYSE) and trade under the symbol MT.
Ychwanegodd Nyrs Gofal Critigol Critical Haf Huws: "Rydym ni'n ddiolchgar iawn i Jude a'i theulu am y rhoddion anhygoel a roddwyd i'r Uned Gofal Dwys.
Y rhain yw: Judith Owen, prifathrawes o Lanwnda sydd wedi brwydro 20 mlynedd o salwch; Catherine Lewis, mam ifanc o Gaernarfon sydd erioed wedi mwynhau noson allan oherwydd diffyg hyder; Mathew Thomas, tad ymroddgar a chyn chwaraewr rygbi proffesiynol o Ynys Mon sydd wedi troi cornel yn ei fywyd; Leon Welsby, o Ben-y-bont ar Ogwr a gafodd ei wrthod ar rollercoaster oherwydd ei bwysau, a nyrs plant Nic Davies o Benygroes ger Rhydaman, sydd eisiau bod yn well esiampl i'w ddau fab a dod yn "Dad heini nid yn Dad tew!" Mae cyflwynydd y sioe Lisa Gwilym yn barod am daith dymhestlog.
These designations include: the New York Residential Specialist (NYRS); New York Commercial Professional (NYCP); Certified Negotiation Expert: I, II, III (CNE), and Master Certified Negotiation Expert (MCNE); and Certified Buyer Representative (CBR).
Y tebygrwydd yw fod y mwyafrif wedi marw o'r ffliw mawr 1918-19, ac yn eu plith un nyrs. Beth bynnag yw'r gwirionedd fedr rhywun ddim ond teimlo fod y dynion ifanc yma wedi brwydro dros Brydain ond fod neb wedi sicrhau eu bod yn cael mynd adre - yn sicr mewn da bryd.
Yn yr ail gyfres byddwn yn ail ymuno a milfeddygon Ystwyth Vets gan gynnwys Kate O'Sullivan, Phil Thomas, Dafydd Jones a Diane Heyder-Bruckner a chwrdd a staff newydd sef Glesni Arfon-Powell a Catrin Davies ar nos Fawrth, 18 Mehefin Mae Kate O'Sullivan yn arbenigo mewn gwaith llawfeddygol a hi, gyda help y prif nyrs Nerys, sy'n trin Bruno.
Ward Plant S4C, 8.25pm Cawn ddilyn diwrnod emosiynol i Nyrs Rachel ym mhennod ola'r gyfres wrth iddi ddechrau ei wythnos olaf ar Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd.
Graduate designations offered at REBNY include the Certified and Master Certified Negotiation Expert (CNE/MCNE), Certified Buyer Representative (CBR), New York Residential Specialist (NYRS), and New York Commercial Professional (NYCP).
Diolch yn ogystal i bawb am gyfrannu mor hael at Apel Nyrs y Galon Ceredigion.