NZEV

AcronymDefinition
NZEVNear Zero Emission Vehicle
References in periodicals archive ?
V prpade poskytnut jistoty formou sloen penen cstky na cet zadavatele plat ne uveden daje cslo ctu 6015-1524471/0100 IBAN CZ11 0100 0060 1500 0152 4471 Swift KOMBCZPPXXX variabiln symbol 638332 poznmka pro prjemce IC nebo nzev uchazece Jistota mus bt na tento cet pripsna do konce lhuty pro podn nabdky.
daje potrebn pro poskytnut penen jistoty Cslo ctu zadavatele 35 -17937051 Kd banky 0100 Nzev banky Komercn banka, a.s.