NL

(redirected from Namelijk)
AcronymDefinition
NLNetherlands
NLNational League (baseball)
NLNot Listed
NLNo Limit
NLNatural Language
NLNew Line
NLNormal (medical)
NLNorthern Light (search engine)
NLNorthern Lights
NLNewfoundland and Labrador
NLNamelijk (Dutch: namely)
NLNon-Linear
NLNight Light
NLNuevo Leon (Mexican state)
NLNetwork Links (OSPF)
NLNightlife (The Sims Expansion Pack)
NLNational Laboratory
NLNorthern League (independent minor league)
NLProvince of Newfoundland and Labrador (Canada)
NLNo-Load (mutual funds)
NLNew Latin
NLNo Level (software open licensing)
NLNorth Latitude
NLNumber of Lines
NLNick Lachey (singer)
NLNetwork Layer
NLNobel Laureate
NLNumber Line
NLNo License
NLNetwork Library
NLNon-Ladder (Diablo II gaming)
NLNesting Level
NLNaujieji Lietuviai (Lithuanian: New Lithuanians)
NLNuevo Laredo, Tamaulipas (Mexico)
NLNanoliter
NLNational Lead (Industries)
NLNon Licet (Latin: It Is Not Allowed, epigraphy)
NLNeuvostoliitto (Finnish: Soviet Union)
NLNormal Load
NLNorthern Luzon
NLNeville Longbottom (Harry Potter series)
NLNavy Lighterage (US DoD)
NLNaval Lighter (US Navy)
NLNecrotizing Lymphadenitis (Porcine Circovirus 2)
NLNational Libertarian
NLNumerical Laboratory
NLNondeterministic Logarithmic (complexity theory)
NLNuevo León (Estado de) (México)
NLNetherbian Lair (Everquest)
NLNorthern Lion Gold Corporation (Vancouver, BC, Canada; stock symbol)
NLNightlight Studios (game developers)
NLNIMA Library
NLNorvegijos Lietuviai (Lithuanian: Norway Libraries)
References in periodicals archive ?
De communisten hebben de ziel van de mens op de verkeerde plaats gelokaliseerd, namelijk binnen de productieverhoudingen, het eigendom van de productiemiddelen.
Sinds zijn (eerste) autobiografische tekst, 'n Seisoen in Paradys (1976), publiceerde Breytenbach een reeks teksten rondom zijn eigen leven in de daaropvolgende jaren, namelijk The True Confessions of an Albino Terrorist (1984), Return to Paradise (1993) en Dog Heart--A Travel Memoir (1998).
Het gebruik van een metafoor kent namelijk een fasenverloop: in eerste instantie komt zij verfrissend en bevrijdend op ons af, soms zelfs als iets ongerijmds.
Het WBL wil een raamovereenkomst dakwerkzaamheden sluiten, met als doel alle werkzaamheden aan het dakvlak in de breedste zin van het woord te borgen, namelijk:
De tekst is namelijk opgedeeld in vier hoofdstukken die openen met een cursief gedrukte introductie van drie a vier lijnen die volgens de negentiende-eeuwse romanconventie de belangrijkste plotontwikkelingen van het komende hoofdstuk uit de doeken doet.
Voor de naar Zuid-Afrika vertrekkende jonge personages gingen namelijk, hoe paradoxaal dit ook mocht klinken, koloniale dromen in vervulling.
De dramatische, derde stem die we in de toneelteksten Het Goudland (1967), in Vrijdag (1969) en in Masscheroen (1970) ten gehore krijgen, bepaalt namelijk ook de vertelinstanties in de gedichten die hij zal bundelen in Van horen zeggen (1970).
Namelijk in de titel Belydenis in die skemering, haar in 1936 verschenen debuutbundel.
Direct na de ontdekking besloten ze namelijk van verder onderzoek af te zien om de authenticiteit van deze stam in tact te houden.
Mabel Jansen (6)--op 1 november 1889 als Martha Mabel Pellissier in Bethulie geboren, opgeleid als onderwijzeres en in 1912 getrouwd met advocaat Ernst George Jansen uit Pietermaritzburg--was namelijk mede-oprichtster van De Saamwerkunie van Natalse Vereniginge en van de Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, initiatiefneemster van de Afrikaanse Taalbondexamens, secretaresse van de Natalse Christelijke Vrouevereniging, redactrice van de vrouwenrubriek in Die Landbouweekblad, vice-voorzitster van de Voortrekkerbeweging en lid van het Sentrale Volksmonumentekomitee, het Vrouemonumentkomitee, het Unievlagkomitee, het Kruger-komitee, het Argiefkomitee en de Handhawersbond.