NEFI


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
NEFINew England Fuel Institute
NEFINetwork of European Financial Institutions (est. 1999)
NEFINo Earthly Flipping Idea (polite form)
NEFINew England Family Institute (Portland, ME)
References in periodicals archive ?
Maen nhw'n ei haeddu o, a nefi, mae gynnyn nhw chwaraewyr da.
Ond nefi wen, rai wythnosau'n l dyma sylwi ei bod hi'n wlyb domen o gwmpas y llechen eto.
Mae modd troi'n ol wrth Morfa Mawddach wrth gwrs, ond nefi, Bont y Bermo ydi uchafbwynt y daith
Ond nefi, doedd hi'n hyfryd gweld eu hymateb pan aeth y chwiban?
Mae baglau'n gythgiam o handi ar gyfer bachu'r canghennau anodd eu cyrraedd, a nefi, mae 'na gnau da o gwmpas eleni (gan fod y wiwerod wedi bod yn gwledda ar ein hafalau ni).
Ond nefi, am bryd o fwyd gwych - a gwasanaeth di-fai gan Trystan, mab Dic Jones.
Mi wnes i addo peidio a chyfeirio at y glun eto, ond nefi, mae'n amhosib tydi
Nefi, mi ddoth hwnnw draw ar ei union a mynd a ni i dy Gweneira, oedd wedi hen arfer efo teithwyr o Gymru.
Nefi, mi wnes i fwynhau'r creu a'r trafod, a chwmni'r ddau diwtor hefyd, dau sydd newydd ein gadael ni eleni: John Rowlands a Harri Pritchard Jones.
Ond nefi, mae'n anodd bod yn hogan dda pan dach chi'n gweithio i ffwrdd, heb eich rhewgell a'ch cegin eich hun ac yn gorfod dibynnu ar fwyd mae rhywun arall yn ei baratoi.
Roedd gen i ffasiwn gywilydd, ond nefi, dydan ni'm yn gweld ein gilydd yn aml - dim ond mewn cynhebryngau a phriodasau - naci, nid mewn priodasau chwaith.
A nefi, roedden nhw'n dda, o ran actio, cwffio, dringo, bob dim.