NODEL

(redirected from No Delay)
AcronymDefinition
NODELNo Delay
NODELNot to Delay