OCHR

AcronymDefinition
OCHROffice of Civilian Human Resources (US Navy)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Pan ti'n chware rhan mae 'na ysfa i weld ochr orau dy gymeriad ond roedd Pip Broughton [cyd-awdur, cyfarwyddwr a chynhyrchydd y gyfres] yn ein hannog i weithio ar ein cymeriadau fel y byddai weithiau ddim yn berson hoffus.
Os na fydd Theresa May, ar un llaw, a Jeremy Corbyn, ar y llall, yn cyfaddawdu efo aelodau mwy cymrodeddus eu pleidiau, mi allai'r ecsodus droi'n sylweddol a, phe bai'r llif yn dod o'r ddwy ochr, mi allai'r goblygiadau fod yn wahanol iawn i rwyg Llafur 1982.
Er fod yr Eglwys dan glo, roeddwn yn benderfynol o fwynhau fy ymweliad, ac wrth grwydro o amgylch yr Eglwys dyma ddod ar draws y ffenestr enwog ar yr ochr ddeheuol, gyda'r gwydr lliw, y Rhosyn Tuduraidd coch, y cleddyfau a'r portcullis.
Lamborghini oedd noddwr y digwyddiad ac mi wnaethon ni drafod sut y gallem roi cyflwyniad ochr yn ochr a'r URUS newydd.
Roedd y mr ymhell islaw i mi erbyn hyn ac ar y creigiau ar bob llaw i mi roedd patrwm cyfoethog o rug y ml, grug yr ysgub, eithin mn a chwerwlys yr eithin, a reit wrth ochr y llwybr roedd y clefryn yn tyfu.
Nid oes enghraifft well o benderfyniad pobl i oresgyn dioddefaint nac ymhlith y bobl sy'n byw ar y naill ochr a'r llall o ffin Unol Daleithiau America a Mecsico; y bobl sy'n destun rhaglen gyntaf y gyfres Y Wal: Mecsico a Trump.
"Mae pobl ar ddwy ochr y ffin yn credu'n angerddol mai nhw Y Wal sy'n iawn ac yn benderfynol o amddiffyn eu hawliau.
Roedd 'na ddigonedd o'r triaglog coch (Centranthus ruber; red valerian) ar ochr y ffordd yn y fan hon, er mai blodau pinc a gwyn oedd lliwiau'r rhain, yn tyfu'n gymysg 'r wermod lwyd ar ochr y ffordd.
| Rygbi: Cwpan 7 Bob Ochr y Byd Nos Sadwrn 21 Gorffennaf, 7.30 Nos Sul 22 Gorffennaf, 7.30 Nos Lun 23 Gorffennaf, 6.30
Ar ochr y llwybr roedd lliwiau pinc y blodyn neidr a melyn yr heboglys a'r blodyn menyn, ac roedd y gwair i gyd yn eu blodau ac yn siglo'n yr awel.
Yn ei arddegau, daeth yn bencampwr Ewrop a'r Byd, ac erbyn 2017, dewiswyd Bleddyn gan Land Rover BAR i gystadlu ochr yn ochr a Syr Ben Ainslie yng Nghwpan America.