OEDD

AcronymDefinition
OEDDOregon Economic Development Department
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y tro dwytha y cawsom ni drip oedd i lawr i Nant Gwernol yn Abergynolwyn yn Sir Feirionnydd, a hynny er mwyn i mi weld Coed Nant Gwernol yng nghwmni Kylie Jones Mattock o Coed Cadw.
Roedd Irfon yn gweithio o fewn y gwasanaeth iechyd, ym maes iechyd meddwl plant a phobl ifanc, ac yn sydyn roedd mewn brwydr gyda'r sefydliad a oedd yn ei gyflogi, a'r sefydliad gwleidyddol yng Nghymru.
Bryd hynny roedd cannoedd os nad miloedd o fechgyn yn disgwyl am yr ail-gyfweliad i fynd i ryw goleg neu'i gilydd, er mwyn i'r awdurdodau am wn i, ganfod ai gwaeth ynte gwell oedd y cymeriadau ar ol treulio cyfnod yn lifrai'r brenin.
Dau big hir oedd i fforch wair a choes hir hefyd fel arfer er mwyn codi'r gwair i ben y llwyth yn y cae ac i ben y gwair yn y ty gwair.
Roedd cofiannydd Arthur Powell Davies yn sicr anian y Cymro oedd yn gyfrifol am lawer o'r dychymyg a'r cydymdeimlad a'r ddawn siarad oedd ganddo.
Dyna oedd neges fawr ei fywyd, a chafodd fyw i weld sefydlu Cynulliad etholedig yng Nghaerdydd - un ddigon gwan mae'n wir, ond fe wyddai Gwynfor mai tyfu a wnai i fod yn senedd lawn gydag amser.
'Roedd stad Plas yr Hengwrt yn cynnwys tri lle - Y Plas ei hun, fferm yr Hengwrt a fy nghartref i oedd ar ochr y ffordd sydd yn arwain tuag at y plas.
Garfield Sobers oedd un arall, y cricedwr amryddawn a roddodd anfarwoldeb i Malcolm Nash o Forgannwg trwy ei daro am chwech chwech mewn un belawd.
Hefyd os cofiaf yn iawn yr oedd yna gylchgrawn o'r enw Y Gymraes.
Yr oedd plant yr ardal yn eu hofni am eu bod yn bihafio mor arw ar adegau.
Ai dyna hefyd oedd y meddylfryd wrth hyrwyddo ffilm Gymraeg newydd Yr Ymadawiad felly?
Y Sadwrn cynt roeddwn ar ben Tre'r Ceiri hefo 34 o bobl oedd wedi dod ar daith o'r gaer Rhufeinig yn Segontium ac ar fws wedyn draw i Lanaelhaearn.