OEDI

AcronymDefinition
OEDIOhio Eligibility Determination Instrument
OEDIObservar, Evaluar, Diseñar e Implementar
OEDIOregon Executive Development Institute
OEDIOrganically Enabled Digital Interface
OEDIOpen Electronic Data Interchange
OEDIOptions Expiration Days Indicators
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Y ffaith amdani yw bod pob galwad ffug neu alwad 999 sydd ddim yn alwad argyfwng yn achosi oedi wrth ymateb i argyfwng go iawn.
Clywed ryw fymryn o drydar ofnus wnes i a gweld fod 'na ditw yn oedi ar goeden eirin sydd reit ar draws y ffordd i'r goeden afalau.
Dyma ei neges Gwiliwch a chlowch chychwi Fod angau yn dyfod heb oedi, Cyfrwys bob dydd ni'n cyfri Am cam fach coeliwch fi.
"Rwy'n disgwyl y bydd Brexit wrth gwrs yn cael sylw mawr, ond hefyd yr oedi o ran cynlluniau Wylfa Newydd."
Byddai yn mynd a chriwiau o blant ar hyd y Ln Wen, a byddai wrth ei fodd yn dangos ble byddai Begw wedi bod yn chwarae, neu oedi ar bont Afon Bach y Foty i ddangos lle clywodd Begw a Rhys guriad calon yr afon yn Te yn y Grug.
Unwaith y dechreuais, wnes i ddim oedi tan y dudalen olaf.
Rhoddai'r Cwmni'r bai am yr oedi ar Gyngor Bae Colwyn ym 1911, ond cafwyd caniatad i ymestyn y trac hyd at Gwesty'r Queens ym 1912, ond ni chafodd y gwaith ei gwbwlhau hyd 26 Mawrth, 1915.
Ychydig cyn iddyn nhw ymddangos ar yr wyneb, mae'n nhw'n oedi gan ddisgwyl i'r tymheredd ostwng, a hyn sy'n dangos fod yr haul wedi machlud a'r gwyll wedi cyrraedd.
Mewn pennod gwbl bisar o ddemocratiaeth penderfynodd aelodau'r panel, nad oedd yn gwybod rhyw lawer am y maes, teg dweud, na fydden nhw'n gweithredu, neu yn oedi, nes daeth y datganiad yma wythnos diwethaf.
Rhoid gwybod heb oedi i gipar y coed, 'Rhwn 'gorodd i'r "terriers" a'r "hounds" yn ddi-oed.
Wrth i mi oedi ar y Migneint roedd y gwynt yn chwipio'n aflonydd dros y brwyn a'r mymryn lleia o eira ar gopa'r Arennig Fawr, cymylau du yn llawn addewid o eira uwchben a'r nentydd yn ffrydio'n wyllt.
OES dim wedi fy ngwylltio fwy yn ddiweddar na chlywed fod oedi pellach ar adeiladu pont dros y Ddyfi.