OFAL

AcronymDefinition
OFALOrganization for the Advancement of Literacy (Virginia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
War planes struck on Saturday Houthi targets on the edge ofAl Hudaydah,while attacksraged and spreadto mainand majorroads to Sanaa, the Houthi-held city.
"It's got female characters," he ventured, in the manner ofAl Murray's 'a fruit-based drink for the ladies.' "It's still sci-fi."
Triana is said to have sprung from the forehead ofAl Gore at 3 o'clock one morning in March of 1998.
Acting as a platform for nurturing and developing young Qatariprofessionals in the banking and finance sector is an integral part ofAl Khaliji's recruitment strategy, which has been designed to dovetailwith Qatar National Vision 2030 and its focus on human capitaldevelopment, as its main engine towards building a knowledge-basedeconomy, the statement noted.
During the 14 th Dubai International Film Festival(DIFF),iProductionsannounced the selection of young starAhmedMalekto join the cast ofAl Deif(The Guest) film directed byHadi El Bagouryand written byIbrahim Eissa.
Bu'r cyfan yn gysyr mawr iddynt, diolch iw gwenidog Parch Gwenda Richards am ei hymweliadau ai gwasanaeth dydd yr angladd, ar Ddeurnged glos a roddodd iddi, ir organydd Mr D Williams, teulu a'i ffrindiau a fu yn ymweld yn gyson a hi am amser maith, i ferched Ofal Cartref a fu mor garedig wrthi, i ffeddygon a nyrsys Llanrug a Waunfawr am ei gofal ac am yr rhoddion hael a dderbyniwyd tuag at y feddygfa, i Mr E.
Surprise Surprise Presentedb y Cilla Blackinfront ofal ivestudioaudien ce for14 series between1984and 1997/Chepstowm aiden winnerin1992 4.
UAE's Palm Fibre Polymers (PFP) won the first place in the best new C technique category while Al Foah C Organic Farm ofAl Foah LLC Company stood second in the distinguished producers category.
Mae'r teip hwn o gymeriad yn gyfarwydd mewn nofelau ditectif, wrth gwrs: y dyn y mae ei ofal am ei gymuned a'i ddymuniad i ddal drwgweithredwyr yn drech weithiau na'r dynfa i dreulio amser gyda'i deulu.
Huda al-Katheeri, acting director, HealthCareQuality and Patient Safety Department at the Ministry of Public Health,presented certificates of appreciation and trophies to Mohamed Khalifaal-Suwaidi, director-general of Aspetar Hospital and CEO of Aspire ZoneFoundation, and to Dr Mohamed Abdullah al-Emadi, chairman and founder ofAl Emadi Hospital.
Oddi wrth yr hanes a adroddir amdano mae'n amlwg bod ei ofal am eneidiau ei gyd-ddynion yn llawer mwy na'i ofal am ei ffarm.
Diolch i'r rhai gymerodd ran yn y gwasanaeth a ddathlu bywyd Gwil yng Nghapel Seion, Llanrwst, yn arbennig i'r Parchedig Gerwyn Roberts am ei ofal a'i gefnogaeth iddynt fel teulu.