OFNI

AcronymDefinition
OFNIObjet Filmique Non Identifié (French: Unidentified Object Film)
OFNIObjet Flottant Non-Identifié
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
L'un des deux hydrogenerateurs du voilier a ete arrache lors d'une collision avec un OFNI dans la nuit de samedi a dimanche et le second ne charge plus.
Cyplyswch hyn a phroblemau newydd yn sgil ofni na fydd digon o borthiant ar gyfer yr anifeiliaid dros y Gaeaf yma oherwydd sychder yr haf.
Un peth a wn, nad oedd dim raid i chi ofni cerdded y Dock Road ganol nos, roedd hi mor dawel.
Ond dw i yn ofni fod llawer o'r taflu baw ynghylch poblyddiaeth yn gallu cael ei gamddefnyddio i danseilio unrhyw ymgyrch wleidyddol "boblogaidd".
Er hynny, does gan dim Colin Caton ddim i'w ofni, yn ol Owain Tudur Jones.
"Rhaid neidio i mewn o''r dechrau a pheidio ofni gwneud camgymeriadau.
Mae'n bwysig nodi os na fydd y perchennog yn y cae mae gan y ffarmwr yr hawl i saethu'r ci os yw'n ofni y bydd yn tarfu ac yn ymosod ar ei stoc.
CYMRU yw'r tim i'w ofni yn eu grwp ar gyfer gemau rhagbrofol Cwpan y Byd yn ol cyflwynydd Sgorio, Dylan Ebenezer.
Ond pan mae hi'n deffro yn hwyr i'w chyfweliad mae hi'n ofni mai dyma fydd diwedd y freuddwyd.
ar Yn y "Gan Gyntaf" ceir llinell "Angau rwyt ti'n fy ofni i".
Mae hi wedi ei gorfodi i roi alcohol yn ei chorff, ac yn ofni bydd yr ysfa i yfed yn dychwelyd gan wneud ei bywyd yn uffern unwaith eto.
Ac ar ben hynny, mae'n ofni bod y drindod (Garry, Brandon a Britt Monk) yn mynd i gael ei chwalu," ychwanega Richard.