OKEC

AcronymDefinition
OKECOdvetvova klasifikace ekonomickych cinnosti
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
V dotazniku pro on-line a telefonicke dotazovani byly obsazeny skupiny otazek tykajici se charakteristiky firmy--"narocnost na informacni technologie" s hodnotami MIT, SIT a VIT, zda jde o dodavatele ci uzivatele ICT, zda je vlastnik firmy tuzemsky nebo zahranicni, jaky je pocet zamestnancu a identifikace sektoru dle OKEC, pozadavky na znalosti v cleneni dle znalostnich domen, ktere jsme uvedli vyse.
K urceni oboru cinnosti podnikatelskeho subjektu patrila klasifikace CZ-NACE, ktera nahradila drivejsi klasifikaci OKEC.
Udaje o prumerne mzde obsahuji tabulky "Prumerne hrube mesicni mzdy zamestnancu podle odvetvi OKEC", o hrube pridane hodnote tabulky "Struktura hrube pridane hodnoty podle odvetvi OKEC" a o poctech zamestnanych tabulky "Zamestnani v NH podle odvetvi OKEC".
Je treba vzit v uvahu, ze v pripade teto determinanty se vychazelo ze zrusene odvetvove klasifikace OKEC, tato data pochazi z Ceskeho statistickeho uradu, viz [12].
Vlastni analyza pro Zlinsky kraj byla zalozena na udajich Ceskeho statistickeho uradu o prumernem evidencnim poctu zamestnancu podle odvetvi OKEC v letech 2003, 2005 a 2007 tak, jak jsou uvedeny ve statistickych rocenkach jednotlivych kraju Ceske republiky pro prislusne roky.
Enterprises, whose final accounts were entered in the database, can be ranked from the viewpoint of production specialization, and are engaged above all in mixed production (OKEC 013000).