OLIS


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
OLISon Line Information Service
OLISOffice of Library and Information Services (various universities)
OLISOxford Libraries Information System
OLISOntario Laboratory Information System (Canada)
OLISOn-Line Information Services (various locations)
OLISOn-Line Instrument Systems, Inc. (Bogart, GA)
OLISOn-Line Insurance System (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in classic literature ?
In the afternoon of that day, we reached Annap- olis, the capital of the State.
Therefore, Oli gave a dramatic twist on the unification talks by finally agreeing with Dahal for the merger of UML and Maoist Center into Nepal Communist Party.
Oli is the 26th prime minister since protests led to the establishment of a parliamentary democracy in 1990.
Oli has said he will promote peace, stability and development in one of the world's poorest countries where revolving-door coalitions have sapped business confidence, curbed growth, spurred corruption and slowed reconstruction after a 2015 earthquake that killed 9,000 people.
Party officials said Maoist chief Prachanda will take over from Oli as prime minister before his five year term expired under a power sharing deal.
Varasema palgavola katteks, mis oli paisunud juba 194 108 taalrini (6), pidid rootslased aga loovutama moisameestele pandiks Laanemaa koos Haapsalu, Koluvere ning Lihula lossiga ja Muhu saare.
Sojakaik oli katastroofiliselt nurjunud, jaanipaevaks raha ei laekunud ja parast molemapoolseid venitamisi otsustasid moisamehed 1574/75.
Peab markima, et Kettleri moisameeste seas oli endiste orduruutlite ja ordu palgasodurite osakaal kindlasti oluliselt korgem kui Rootsi teenistuses olnud moisameeste seas.
Kogu uritus oli ilmselt rajanenud ootusel, et tallinlased voi vahemalt sealsed moisamehed Rootsi voimu vastu ules tousevad.
Kone ja programm olid suunatud Saksamaa vastu, sest seal oli selgelt valja toodud, et ajal, kui Lenin soovis rahu Venemaale, pooldas Wilson soja jatkamist.
Kone oli suunatud Saksa Ailispoliitika ja eriti Venemaa-poliitika vastu Brest-Litovskis.
Talle oli see koik osake Venemaast, mida Saksa imperialism soovis Venemaa kaest ara rebida ja mis tuli, valja arvatud Poolale kuuluvad alad, Venemaale tagastada.