OMTE

AcronymDefinition
OMTEOutline of Military Training and Evaluation (China Military Online)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die volgende aktiwiteite kan uitgevoer word omte verseker dat die leerder se affektiewe (subjektiewe) en kognitiewe (objektiewe) vermoens geintegreerd ontwikkel word:
The highest OMTE, when stochastic and deterministic studies are combined, is for Western Europe and Australia, at 83.2 percent; while the lowest is for Asia and Eastern Europe, at 72.5 percent for both groups.
Also displayed in Table 5 is the OMTE for all Low-income Countries (LICs) combined and for all High-income Countries combined (HICs).
Die gedig is nie oor poesie en wat dit moet poog omte doen nie; dit is 'n presentasie, 'n voorstelling, van wat die gedig wil doen.
Daar is 'n opvallende neiging in hierdie strofes om betekenis te ondermyn, veral deur die gebruik van paradoks: die visser wat sy vis terug gee aan die see; wat sy eiers tel; eiers wat praat; omte sing soos golwe bloei.
Dit is onmoontlik omte onderskei tussen die verskillende drange.
(8) Sarup (1992:85-86) se definisie van 'n imago help ons omte sien dat Mentz 'n projeksie van die imago van manlikheid was: "An imago is an unconscious image or cliche which orients the way in which the subject apprehends other people.