ONEST

AcronymDefinition
ONESTOverseas Nuclear Emergency Search Team
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in classic literature ?
They'd been used to all sorts of fallals, and they didn't take to 'onest feeding, not till it was too late.
Un o'r criw o siaradwyr Cymraeg sy'n trafod eu gwaith yn onest yn y rhaglen ydi'r Cwnstabl Cymunedol Angharad Willmett.
At onest age it touched EUR1.852 - the lowest in two years.
At onest age we were very close to walking out of the meeting and letting FIFA decide what they wanted from us but we made an agreement that we are happy with in the end.
It was his own call and he has been h onest about it.
BARN AETH i mi fod yn gwbl onest: does gen i ddim llawer o ddiddordeb mewn babis.
Onest Food: Flying |the flag for healthy food with their flat egg omelettes, with fillings like pulled free-range chicken, kale pesto and sun-dried tomatoes.
Mae'n bwrw golwg onest, cwbl ddi-flewyn-ar-dafod ar y wasgfa economaidd ac ar y freuddwyd am fywyd gwell.
Mae April eisiau byw yn onest, ddim yn unig er lles ei hunan ond er lles ei phlant hefyd."
Bydd yr amddiffynwr Stoke City, sydd a 83 cap dros ei wlad, yn siarad yn onest ac yn ddidwyll am ei yrfa clwb a rhyngwladol wrth i'r gyfres newydd o Mwy o Sgorio gychwyn Nos Fercher 9 Ionawr.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm; 9pm) Mae Hywel a Gaynor yn onest hefo'i gilydd ac yn gwneud penderfyniad mawr am eu dyfodol.