ONGL

AcronymDefinition
ONGLOlfactory Nerve and Glomerular Layer
References in periodicals archive ?
Ongl founder Sarah McCall said: "The process of transforming the learning lounge has been about so much more than creating a better environment for the Willows community.
| The interior has been designed by Sarah McCall from Ongl Design+Make
Wrth i'r darn o goeden sydd, yn naturiol, wedi'i gwreiddio yn y ddaear, gael ei phlygu yn ol ar ongl o 45o roedd dwr a maeth yn dal i allu llifo drwy'r darn yma, ac roedd hyn yn rhoi cyfle i dwf newydd godi o'r darn sy'n dal yn sownd yn y ddaear.
Ond roedd pob dim yn wlyb y tro yma, a phan welais i'r gangen oedd ddim cweit ar yr ongl ro'n i'n ei ddymuno, mi wnes i feddwl 'Tybed?' Ond yn rhy hwyr - llithrodd fy olwyn wysg ei hochr ac i lawr a fi.
Bron yn syth, clywais glec y parasiwt yn agor ond gan ei fod wedi gwneud hynny ar ongl o 45 gradd i'r dde o'r cyfeiriad cywir, symudwn yn gyflym i gyfeiriad wal y ceunant.
Mae'n blanhigyn lluosflwydd, trawiadol, hefo blew byr a phedair ongl ar y coesyn.
Byddaf wrth fy modd gyda'r modd mae tomenni Dinorwig yn ymestyn fel petalau blodyn tua Nant Peris a'r siapiau hyfryd sydd i'w gweld ar lethrau Moel Tryfan wrth i'r llechi lonyddu ar yr ongl naturiol hynny sydd i'w gael gydag unrhyw sgri.
Yn ystod y gyfres yma mi fydda i'n mynd ar ol amryw o straeon difyr o'n gorffennol agos a'n gorffennol pell, ac yn edrych arnyn nhw o sawl ongl.
Mae'n gwneud i mi feddwl am bethau o ongl wahanol ac yn fy ngorfodi i feddwl am syniadau newydd.
Mae John Alwyn Griffiths yn cyfaddef bod ongl bersonol i rai o'i brif gymeriadau.
Ceir cerddi hefyd i ddigwyddiadau a datblygiadau gwleidyddol a chymdeithasol lle mae'n taro'n ddi-feth ar ryw weledigaeth sy'n rhoi ongl hollol wreiddiol ar sefyllfa gyfarwydd.
Ond mae gen i benglin chwith giami ac arthritis yn y glun dde, a dydi eistedd ar gefn ceffyl yn gwneud dim lles i ongl y cymalau, os dach chi'n dallt be dwi'n feddwl.