ONID

AcronymDefinition
ONIDOregon Noncognitive Inventory for Dementia
References in periodicals archive ?
Cymerwch chi eiriau fel"Wrth i ni dderbyn ein hunain daw pob brwydr wedyn yn hawsach ac yn gliriach, oherwydd brwydr gadarnhaol fydd hi wedyn" - onid yw cyngor o'r fath yn berthnasol i bob ben ei hun neu fyfyrio ar yr hyn sydd wedi digwydd iddo yn ystod y dydd, ac felly nid cyfrol bregethwrol yw hon.
Os yw'r naratif wedi newid, onid felly yw hi'n amser i ail edrych ar yr holl beth?
Ac i droi yn l at y bwytai a'r gwely a brecwast, gyda thranc y CD fel cyfrwng, onid oes dadl felly hefo'r holl filoedd o CDs Cymraeg sydd heb werthu, a bellach, fydd ond yn hel llwch - dwi'n gwybod am hyn, mae gennyf tua 5,000 ohonynt yn selar y tye acw - oni ddylid cael nawdd gan y Cynulliad i wneud rhywbeth gwell hefo'r CDs na phydru mewn selerau tamp yn strydoedd cefn Caernarfon?
Ac onid yw hi'n druenus fod rhaglen newydd Guto Harri, Y Byd yn ei Le, yn credu bod 'na rinwedd mewn rhoi cyfweliadau meddal estynedig i rai o fawrion y blaid Geidwadol - Theresa May a David Davis - fel tasen nhw ddim yn cael digon o bropaganda ar y sianeli Saesneg yn barod.
Ac i'r holl bobl sydd ddim yn deall pam fod angen trydydd pont ar draws y Fenai, onid yr ateb amlyca yw fod yr awdurdodau yn ysu cael Pont William i sefyll yn gadarn ger pont Britannia, i gofio am y dyddiau da pan oedd Wils a Kate yn byw ar yr ynys?
Ond onid ydi'r rhan fwya'n mynd i gampfa y dyddiau yma, ac mae 'na byllau nofio ar gael yndoes - ac angen eu cefnogi hefyd.
Wedi'r cyfan, onid ar sail enw Ryan Giggs (a chwaraeodd 672 o weithiau i Man U) y dylem hyrwyddo pel-droed Cymru?
"Hm Gard" oedd un, gan Angharad Tomos, onid llawer gwell fyddai "Gwarchodlu Cartref".
The scientists mentioned in this article are with the USDA-ARS National Forage Seed Production Research Center, 3450 Campus Way Corvallis, OR 97331-7102; phone (541) 7384125, fax (541) 738-4160, e-mail steinerj@onid.orst.edu, griffits@onid.orst.edu, aldermas@onid.orst.edu, muellerg@ onid.orst.edu, banowetg@onid.orst.edu.
Os am gloddio ar safle fel Meillionydd onid oes angen ynganu'r enw yn gywir?
Onid yw hynny cystal dweud y dylid gadael i Blaid Cymru barhau a'i chrwsd i gau ysgolion gwledig Gwynedd heb neb yn ei herio'n wleidyddol?
A dyma fy nghwestiwn i'r cyfryw brotestwyr: onid oes yna anghysondeb a rhagrith o'r radd flaenaf ar waith yma?