OOIT

AcronymDefinition
OOITObject-Oriented Integration Testing
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wat zij er verder mee voor had, het zette haar in gloed deze dingen te vertellen aan een jonkman die binnen weinige dagen met haar zuster zou trouwen, die haar in gewaagde verzen bespot had en voorgafniet te begrijpen hoe zij ooit begeerlijk zou kunnen worden gevonden.
Die bronnelyste verskaf saam 'n omvattende opgawe van werke wat in Afrikaans verskyn het, sowel as wat oor die werke verskyn het; die outeurs (Senekal en van Aswegen, Afrikaanse digbundels 1900-1978 5; Senekal en van Aswegen, Afrikaanse prosawerke 1900-1978 5; Senekal and Engelbrecht 5) skryf: "Feitlik alle literatuur oor die Afrikaanse [drama/ digkuns/prosa] is geekserpeer." Geen pretensie van volledigheid word egter gemaak nie, en dit is betwyfelbaar of enige datastel ooit heeltemal volledig kan wees.
Het die agterbladskrywer al ooit gewaagde Amerikaanse verhale gelees?
In de eerst twee bezettingsjaren werden meer activiteiten georganiseerd dan ooit: tentoonstellingen, lezingen, cursussen, filmvertoningen, alle nog met Nederlands-Indie als onderwerp.
(22.) Erik van der Walle, "Niemand durfde ooit een wedstrijd te staken," NRC Handelsblad, September 14, 2004.
Sal ek my ooit hierna verwonder oor die grense van my vaderland En oor die grasdak van my nederige hut; Ooit hierna my koninkryk, 'n paar koringare, aanskou?
'when?' 'where?' 'why?' 'how?' ooit ergens om een of op een of 'ever' 'somewhere' andere reden andere manier 'for some reason' 'somehow'
[...] Het jy geweet die hawe van Gdansk--dit was mos eers Danzig--is die plek van waar Hitler in 1939 sy inval in Pole begin het?" Wist jij, zo zou een Zuid-Afrikaanse versie van deze banale vraag moeten luiden, dat de Kaap ooit een verversingsstation voor Hollandse schepen was en later door Engeland overgenomen werd?
So ook die daaropvolgende gedigte in die eerste 'raam': die sprokiesagtige aard van die droom oor verre plekke, die beplanning, die liefdeskode wat ter sprake kom in die pragtige reels 'maar vir iemand wat in liefde reis, / is geen bestemming // ooit te ver of naby genoeg', die liminale aard van reis soos gesuggereer deur die gedigte 'Vrou wat tasse pak' en 'Ark'.
De titel Oorlogserfgoed overzee suggereert dat namelijk, het resoneert immers de ooit gangbare terminologie van overzeese bezittingen.
Maart 1989: Die geboorte van ons eersteling en 'n verandering in ons lewenspad meer as wat 'n mens jou ooit sou kon voorstel.
Tegnologiese begrippe of woorde wat herhaaldelik voorkom, verwys na die onbetroubare aard van 'n verhouding, maar ook na die onwegdoenbaarheid van onthou: As ek jou ooit sou verloor Soos wat 'n mens 'n file delete, Sal ek in die rescue files van die digkuns Bly skandeer en versoek: herstel, herstel, herstel ...