OOK


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
OOKOn-Off Keying
OOKon Off Keyed
OOKOut of kilter
OOKOuderen Overleg Komitee (Dutch: Elderly Discussion Committee; est. 1993; Brussels, Belgium)
OOKOrder of Knights (role playing group)
OOKOut of Kingdom
OOKOmituisten Otusten Kerho (Finnish gaming glan)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die feit dat die organisasie in Tsumeb heeltemal oorweldig is, het te doen met die feit dat nie die regeering en ook nie private organisasie voldoende kinder-beskermings dienste aanbied nie.
They stand on things to reach them, but nearly always fall, Trying to get to where they're 'angin', on the 'ook, in the 'all.
* Kleurkwaliteit (ook -suiwerheid of -versadiging) ('value' of 'saturation') (8) dui op ligte of donker kleurskakerings, wat verkry word deur die byvoeging van 'n hoeveelheid grys by 'n kleur.
Esther worstel ook oor die geskikte styl vir haar akademiese proefskrif: streng wetenskaplik of meer toeganklik (148)?
139) vorm deel van sy verwysingsraamwerk, maar ook karaktertjies uit kinderstories soos Piglet en Winnie the Pooh.
On the other hand, the average power penalty for the four multiplexed intensity modulated (OOK) upstream signal at a BER of [10.sup.-9] is less than 1dB after the corresponding upstream transmission over a complete path without any signal amplification and dispersion compensation management is shown as in Figure-04.Therefore, it is evident from the above results that an error free transmission can be achieved for both downstream and upstream direction.
De rest van de archipel bungelt er wat achteraan, al is goed dat Termorshuizen ook hier naar volledigheid heeft gezocht.
Odendaal (1998) en Coetser (2006) wys ook by herhaling daarop dat juis die drama 'n belangrike rol gespeel het in Afrikaanse protesliteratuur.
Ook is 'n groterwordende hoeveelheid van hierdie korrelasies nie genoeg om bewussyn te verklaar nie: This is not to deny that some future science might explain it.
If Ook Chung's assertions are correct, may we suppose the Apocalypse to be already en route?
Vandaar dat de reactie vanuit die hoek ook zeer hevige en contradictorische impulsen kweekten die resulteerden in uitspraken zoals: "laat ons literatuur maken die geen literatuur is, laat ons schrijven ..zonder ook effectief te schrijven!
Uys se vriendskap met Sophia Loren is ook merkwaardig.