OPDRA

AcronymDefinition
OPDRAOffice of Postmarketing Drug Risk Assessment
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Blykens hierdie slotgedeelte is die memoir "Om 'n klompie dinge te verduidelik" (480), veral vir sy vrou Karina--aan wie hy die boek opdra, maar ook vir homself, en natuurlik sy duisende, dalk miljoene lesers: sy talle boeke is immers in meer as 30 tale wereldwyd vertaal.
Aan die een kant is dit die bundel waarin sy haar skatpligtigheid aan haar manlike voorganger en mentor Opperman betoon deur die gedigsiklus, "Die leeu en die roos", wat sy aan hom en sy vrou opdra. Veral in "Die leeu en die roos" toon sy dat sy daartoe in staat is om met dieselfde verstegniese beheer, metaforiese vernuf en volgehoue fokus op 'n historiese gegewe as haar mentor te skryf (dit is ook bekend dat Opperman haar bygestaan het met die afronding van die bundel, vergelyk Kannemeyer (1986: 416-417)).
Lindenberg (1965: 79), word ondubbelsinnig aangedui dat die gedig "Opdrag" geskryf is na die res van die gedigte in die bundel, soos mens ook uit die titel kon verwag; jy kan nie iets opdra wat nie bestaan nie.