OPPIS

AcronymDefinition
OPPISOptically Pumped Polarized Ion Source
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Tadipoeg Jacob van dem Berge (Berch) oppis Rostocki ulikoolis ja temast sai vaimulik.
aastal oppis koolis 147 opilast: 83 poessi ja 64 tudrukut.
Algul kaisid toolised ohtukoolis agarasti: eesti toolisi oppis 1878.
aasta detsembris oppis ministeeriumikoolis kokku 553 8-15-aastast last, neist neljandiku (137) moodustasid 12-15-aastased vabrikutoolised.
Tunti uhkust inseneride massilise koolitamise ule, kuid maha jaadi majandus- ja juhtimisteadlaste koolitamisel--nendel aladel oppis USA-s kaks korda rohkem uliopilasi kui NSV Liidus.
oktoobril 1991 oli Eesti uldhariduskoolides 216 965 opilast, kellest vene keeles oppis 79 691 (36,7%) ja eesti keeles 137 274 opilast (63,3%).--Eesti inimarengu aruanne 1996, 20.