OPSIG

AcronymDefinition
OPSIGOperations Special Interest Group (model railroad group; Wood Dale, IL)
OPSIGOutbreak Prevention Signature (Cisco)
OPSIGOperations Intelligence Group
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die vrou wat alleen bly is dus anachronisties in elke opsig. Die tekste het volgens die voorwoord ongeveer in 1985 hul ontstaan gehad (dus in die tyd toe Schoeman met 'n aantal draaiboeke besig was), maar vreemd genoeg dra 'n Vrou wat alleen bly die datum 1990, en Hier was huise, hier 'n pad die datum 1990-1.
Daar is nie 'n 'ek' in hierdie gedig nie, dus is die gedig ook in hierdie opsig oop vir invulling en vermenigvuldiging.
Die eerste afdeling se titel berei die leser daarop voor dat die gedigte die stem van die vrou gaan wees, en in 'n sekere opsig ook 'n argetipiese vrou.
Hierdie gedig is in sekere opsig ook 'n programvers, want baie van die motiewe, verwysings en temas wat in die bundel gaan opduik, word hier heel subtiel ingevoer.
In hierdie opsig praat Osborne (2002:11) in sy sogenaamde sesde kategorie van konseptuele kuns wat rondom politiek en ideologie sentreer, aangesien hierdie werke tipies 'n politieke konseptuele inhoud het of sosio-politieke kommentaar uitbeeld.
In die opsig speel Berta as klient 'n deurslaggewende rol in die helingsproses van haar berader, aangesien Larey die geleentheid kry om haar emosies aan die hand van die geskiedenis "uit te speel": "Dis twee totaal verskillende aanslagte met 'n tesis en 'n storie (...)!
Weens beide se opstand teen die sosiale verwagting, is hulle ook in meer as een opsig verwant.
Dit besit iets "ikonies" en is in hierdie opsig vergelykbaar met Vincent van Gogh se skildery Die aartappeleters.
In hierdie opsig herinner die drama veral aan Andre P.
Die rol wat die antropoloog, Sarah, in die drama speel, is in hierdie opsig interessant: sy tree dikwels as bemiddelaar op tussen die verskillende tydperke (terugblikke) wanneer sy die karakters herinner aan sekere gebeure en hierdie gebeurtenisse dan daarna weer opgeroep en dramaties herspeel word.
In hierdie opsig vul die boek hierdie gaping en het Afrikaans nou 'n toereikende korpus wat Griekse korter poesie dek.
Mikhail Bakhtin se bespreking van die karnavaleske se vermoe om deur "nieamptelike" weergawes van die werklikheid 'n heeltemal nuwe perspektief op die werklikheid te bied, is in hierdie opsig veral tersaaklik.