OPSIT

AcronymDefinition
OPSITOperational Situation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die mees gedenkwaardige van hierdie sketse is die beskrywing van eksentrieke figure, en veral sterk vroue soos Sannie van der Hoven van Leeukuil, (die skrywer se oer-grootmoeder), die vergange Vrystaatse leefruimte waar almal bykans almal geken het, asook die besondere gevoeligheid vir taalgebruik en die humorsin soos in die verwysing na 'n "mooi gestoelde matriekdogter" tydens die Eeufees met 'n Voortrekkeroffisier "aan 't opsit binne-in die gewyde wa" (p.
Tamperproof markets a variety of tamperproof fasteners, from Phillips pinheads to the especially vexing Opsit, so named for its left-handed thread that works contrary to most juvenile delinquents' turn-right-for-tight value systems.
Each evaluation cycle is driven by the operational scenarios (OpSits) that the entire Hallmark team collaboratively designs to run for each exercise.