OSGO

AcronymDefinition
OSGOOrdered Statistics Greater-Of (CFAR processor type)
References in periodicals archive ?
Point DOY 255 256 257 SZEL ASH700718B BASZ ASH700718B ASH700718B ASH700718B BATO ASH700718B ASH700718B BUKO ASH700936D_M DARN ASH701975.01Agp JAKU ASH700718B ASH700718B NARO ASH701975.01Agp ASH701975.01Agp ASH701975.01Agp OSGO ASH700718B ASH700718B ASH700718B PAST ASH701975.01Agp SKBA ASH701975.01Agp ASH701975.01Agp WAMB ASH700718B ASH700718B Point DOY 258 SZEL ASH700718B BASZ ASH700718B BATO BUKO ASH700936D_M DARN ASH701975.01Agp JAKU NARO ASH701975.01Agp OSGO ASH700718B PAST ASH701975.01Agp SKBA WAMB Table 2 Assumptions made for computation process of the GSNP network.
Gan mai llun eliffant a thw oedd ar fathodyn yr ysgol, cyn pob gem byddai'r tim yn dod at ei gilydd ar osgo sgrym rygbi gan daro'r ffyn hoci yn erbyn y llawr a llafarganu: Ffanta, ffanta, eliffanta, Bingo, bongo, bwla bwla bongo; Pwy ym ni?
Straeon am y cymeriad hefyd: y wisg a'r osgo hen ffasiwn a drodd yn sydyn yn jins a gwallt wedi'i liwio a llawer heb fod yn siwr pwy oedd y dyn diarth ar goridorau'r w neuadd.
Roedd ei osgo ar lwyfan yn ddigrif dros ben a fe yn anad neb oedd yn gyfrifol am y chwerthin a glywyd yn Theatr Gwynedd nos Wener ddiwethaf.
Ond wrth weld wyneb ac osgo Tony Nicklinson rai dyddiau n'l wedi'r dyfarniad nad oedd ganddo'r hawl i farw gyda chymorth, mae'n anodd deall y ddadl.
Mae'r pwysau ar y chwaraewyr yn aruthrol wrth gwrs ac yn dechrau dangos hefyd ar osgo a wyneb Capello ond gyda pounds 6m o gyflog mi fyddwn innau'n fodlon ysgwyddo'r baich!
Dylanwad cerddoriaeth ei hil oedd ar bob nodyn ac osgo, a dyna oedd ei fawredd.
Nawr, dwi'n deall dim byd oll am y sr a'r planedau ond mi fyddwn wedi mwynhau gweld osgo Gwener yn symud gyda'i blotyn du yn croesi'r haul.
Yn wyneb osgo gyng-ho George W Bush a Tony Blair, does dim rhyfedd bod ambell i eithafwr yn mynnu mai cosb Duw neu Alah oedd torri adenydd y wennol.