OSNP

AcronymDefinition
OSNPOff Shore Network Planning (Sprint)
References in periodicals archive ?
Takie okreslenie zostalo rowniez przywolane w wyroku SN z dnia 14 grudnia 2010 r., I PK 95/10, OSNP 2012, nr 5-6, poz.
[11.] Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2 pazdziernika 2008 r., PK 57/08, OSNP 2010, nr 7-8, poz.
[17.] Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 grudnia 2010 r., I PK 95/10, OSNP 2012, nr 5-6, poz.
[31.] Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 28 maja 1996 r., II PRN 7/96, OSNP 1996, nr 24, poz.