OVOM

AcronymDefinition
OVOMOld Version of Macromedia
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Svoje su mjesto u ovom dijelu nasli i Antoine Meillet, Roman Jakobson, Leonard Bloomfield i Noam Chomsky.
We just left Ovom, where we found a station,Yemson that supposedly has been allocated product, about 30,000 litres.
The observed prevalence rate in the various communities was not significantly different from the prevalence level of 44.79% for the entire Yenagoa Metropolis (p > .05) except in Kpansia and Ovom (Figure 1).
Chapman Catt da pozdravim svoje sestre Srpkinje i da im isporucim njezino zaljenje, Sto na ovom kongresu nije bilo viae Srpkinja.
Danas je tesko razumjeti sve argumente kojima su brojni i antifeministicki i feministicki orijentirani autori, pa i neke od autorica zastupljenih u ovom zborniku, zestoko kritizirali taj rad i u nj ucitavali znacenja i mogucnosti interpretacije za koje Lakoff nije pruzila osnove, no taj je tekst i danas mnogo aktualniji od vecine osporavanja koja su ga pratila.
Ono sto ih u ovom domenu cini posebnim jeste njihov organski supstrat.
U ovom se radu podjela Ivic (1954) pojednostavnjuje, eksplicitno se odreduje sintakticki status prijedloPne skupine s + instrumental, Uto rezultira preciznijim razlikovanjem dopuna i dodataka, te se prijedloPnoj skupini s + instrumental pridruPuju semanticke uloge u skladu sa suvremenim sintaktickim opisima.
U ovom preglednom clanku donosimo pregled posljednjih smjernica koje je objavilo Americko kardiolosko drustvo o seksualnoj aktivnosti u bolesnika s koronarnom bolescu, srcanom insuficijencijom, strukturnim bolestima srca, aritmijama, ugradenim elektrostimulatorom ili kardioverter defibrilatorom, kao i o mogucnostima lijecenja seksualne disfunkcije.
Buduci da se u psiholingvistickim istraPivanjima pokazuje da je leksicko obiljePje predocivosti relevantan faktor u semantickom procesiranju, u ovom se radu provjeravao utjecaj tog parametra na leksicko--semanticku obradu znacenjskog odnosa hiperonimije/hiponimije.
Smatra se da ispiranje crijeva ovom otopinom moze biti korisna alternativa za lijecenje otrovanja lijekovima sa sporim otpustanjem, progutanim pakovanjima nekih tvari, lijekovima sa zastitnom ovojnicom za probavni sustav, lijekovima koji se ne vezu na ugljen te teskim metalima u djece.
Prema ovom istrazivanju, antibioticima se lece osobe bez urinarnog katetera koji imaju akutnu disuriju sa povisenom temperaturom ili bez nje (> 37,9 [degrees]C) i jedan od sledecih simptoma: novonastali ili pogorsanje ranijeg nesnosnog nagona za mokrenjem, ucestalo mokrenje, suprapubicni bol, hematurija ili inkontinencija [8].